Jämför fonder

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.
Jämför fonder
Rensa
Max 10 fonder kan jämföras.
Fond Kurs Förändring i procent (SEK)
Fond Sortera kolumn NAV Valuta 1 d 1 v 1 m 3 m 6 m i år Datum Jämför
SEB Active Owners Impact IC H-SEK 117,26 SEK -1,2 -0,2 -2,5 -14,4 -15,0 -17,2 22/6
SEB Aktiesparfond 20,18 SEK 0,7 1,3 -2,2 -11,6 -15,5 -16,5 23/6
SEB Asienfond ex Japan C USD - Lux 9,92 USD - -0,4 3,7 -3,1 -6,3 -6,3 24/6
SEB Asienfond ex Japan D USD - Lux utd 1,36 USD - -0,4 3,6 -3,1 -6,3 -6,3 24/6
SEB Asienfond ex-Japan 22,01 SEK 1,1 -1,6 0,6 -5,2 -7,1 -6,8 23/6
SEB Asset Selection C SEK - Lux 205,71 SEK - -2,2 3,8 11,4 17,5 17,6 24/6
SEB Asset Selection D SEK - Lux utd 139,90 SEK - -2,2 3,8 11,5 17,6 17,7 24/6
SEB Bioteknikfond C EUR - Lux 100,61 EUR 1,2 2,9 -0,5 -6,6 -11,3 -11,9 22/6
SEB Blandfond Sverige 212,78 SEK 0,0 -1,4 -5,5 -12,3 -18,6 -20,3 22/6
SEB Corporate Bond C EUR - Lux 1,56 EUR - 1,3 -1,6 -3,2 -8,0 -7,8 24/6
SEB Corporate Bond C SEK - Lux 16,84 SEK - 1,0 -2,7 -6,6 -12,9 -12,7 24/6
SEB Corporate Bond D EUR - Lux utd 0,87 EUR - 1,4 -1,6 -3,2 -8,0 -7,8 24/6
SEB Corporate Bond D SEK - Lux utd 8,73 SEK - 1,0 -2,7 -6,6 -12,9 -12,7 24/6
SEB Dynamisk Aktiefond 18,11 SEK 0,7 0,2 -2,4 -9,6 -11,7 -12,5 23/6
SEB Dynamisk Aktiefond Utd 23,65 SEK 0,7 0,2 -2,4 -9,6 -11,7 -12,5 23/6
SEB Dynamisk Räntefond C EUR - Lux 96,06 EUR 0,4 -0,5 -1,5 -2,7 -3,7 -3,7 22/6
SEB Dynamisk Räntefond C SEK - Lux 98,12 SEK 0,2 -0,5 -2,9 -5,1 -6,7 -6,7 22/6
SEB Dynamisk Räntefond HNWC SEK - Lux 99,10 SEK 0,2 -0,5 -2,9 -5,1 -6,7 -6,7 22/6
SEB Dynamisk Räntefond HNWD SEK -Lux utd 87,71 SEK 0,2 -0,5 -2,9 -5,1 -6,7 -6,7 22/6
SEB Emerging Marketsfond 25,96 SEK -2,4 -4,8 -4,6 -7,8 -9,3 -10,2 22/6
SEB Emerging Marketsfond C USD - Lux 2,64 USD -2,4 -4,8 -4,6 -8,0 -9,6 -10,5 22/6
SEB Euroland Free of Mgmt Fee C SEK 254,51 SEK -0,3 -0,9 -2,6 -8,5 -15,0 -16,4 22/6
SEB Europa Indexnära C EUR - Lux 8,21 EUR -0,2 -1,1 -3,6 -8,7 -12,4 -14,3 22/6
SEB Europafond 13,53 SEK -0,4 -0,4 -5,1 -9,5 -14,0 -14,5 23/6
SEB Europafond Småbolag 98,97 SEK 0,3 -1,0 -6,4 -13,9 -29,4 -30,8 23/6
SEB Europafond Småbolag D EUR - Lux utd 383,83 EUR -0,8 -3,2 -5,7 -15,3 -29,0 -31,3 22/6
SEB Europe Equity Fund C EUR 5,50 EUR -0,2 -1,4 -4,1 -9,7 -13,3 -15,2 22/6
SEB Europe Equity Fund D EUR 2,34 EUR -0,2 -1,3 -4,1 -9,6 -13,3 -15,2 22/6
SEB Europe High Yield Fund HNWC SEK Lux 111,03 SEK -0,1 -0,9 -3,8 -8,1 -12,8 -12,8 22/6
SEB European High Yield Fund SEK - Lux 108,39 SEK -0,1 -0,9 -3,8 -8,1 -12,9 -12,9 22/6
SEB Fastighetsfond Norden A 51,14 SEK -1,5 -5,2 -20,7 -36,6 -41,5 -43,1 22/6
SEB FRN Fond A 1 000,16 SEK 0,0 -0,7 -2,1 -3,2 -4,4 -4,4 22/6
SEB FRN Fond B utd 946,79 SEK 0,0 -0,7 -2,1 -3,2 -4,4 -4,4 22/6
SEB Företagsobligationsfond A 135,57 SEK 0,2 -0,3 -2,2 -4,6 -7,5 -7,4 22/6
SEB Företagsobligationsfond B utd 80,44 SEK 0,2 -0,3 -2,2 -4,6 -7,5 -7,4 22/6
SEB Global Aktiefond A 23,05 SEK 0,8 0,6 -2,5 -9,9 -11,2 -12,1 23/6
SEB Global Aktiefond B utd 21,11 SEK 0,8 0,6 -2,5 -9,9 -11,2 -12,1 23/6
SEB Global Climate Opportunity C EUR 1,77 EUR - 2,0 -0,3 -8,4 -11,6 -13,0 24/6
SEB Global Climate Opportunity D SEK 148,41 SEK - 2,1 -0,2 -8,1 -11,6 -12,4 24/6
SEB Global High Yield C H-SEK 174,46 SEK -0,1 -0,7 -3,3 -8,7 -14,0 -14,2 22/6
SEB Global High Yield HNWD H-SEK 85,02 SEK -0,1 -0,7 -3,2 -8,6 -13,8 -14,0 22/6
SEB Global Indexnära C USD - Lux 1,84 USD -0,3 -2,1 -2,8 -11,0 -13,7 -14,6 22/6
SEB Global Indexnära D USD - Lux utd 1,29 USD -0,3 -2,1 -2,8 -11,1 -13,7 -14,7 22/6
SEB Globalfond C USD - Lux 5,15 USD - 2,1 -0,8 -7,9 -10,8 -12,0 24/6
SEB Globalfond D USD - Lux utd 2,55 USD - 2,1 -0,8 -7,9 -10,8 -12,0 24/6
SEB Green Bond Fund C SEK - Lux 93,13 SEK 0,4 0,0 -2,7 -4,5 -7,6 -7,4 22/6
SEB Green Bond Fund HNWC SEK - Lux 93,83 SEK 0,4 0,0 -2,7 -4,5 -7,5 -7,4 22/6
SEB Hållbarhetsfond Global Index D USD 115,56 USD 0,5 0,8 0,5 5,6 -8,8 -1,3 20/8
SEB Inst Obligationsfond SEK 9,30 SEK 0,6 1,2 -1,7 -4,9 -8,4 -8,3 23/6
SEB Inst Obligationsfond SEK utd 7,49 SEK 0,6 1,2 -1,7 -4,9 -8,4 -8,3 23/6
SEB Korträntefond C EUR - Lux 1,22 EUR - 0,4 0,5 1,0 -0,1 0,0 24/6
SEB Korträntefond C SEK - Lux 22,62 SEK 0,0 -0,1 -0,5 -1,0 -1,2 -1,3 22/6
SEB Korträntefond C USD - Lux 2,49 USD 0,0 -1,6 0,6 6,2 8,9 9,4 22/6
SEB Korträntefond D SEK - Lux utd 7,56 SEK 0,0 -0,1 -0,5 -1,0 -1,2 -1,2 22/6
SEB Korträntefond SEK A 10,05 SEK 0,1 0,0 -0,4 -0,9 -1,2 -1,2 23/6
SEB Korträntefond SEK B utd 8,87 SEK 0,1 0,0 -0,4 -0,9 -1,2 -1,2 23/6
SEB Likviditetsfond SEK 9,96 SEK 0,0 0,1 -0,2 -0,3 -0,4 -0,4 23/6
SEB Likviditetsfond SEK utd 8,93 SEK 0,0 0,1 -0,2 -0,3 -0,4 -0,4 23/6
SEB Listed Private Equity C EUR - Lux 357,96 EUR -0,7 -3,9 -5,4 -13,7 -16,2 -17,8 22/6
SEB Läkemedelsfond 25,05 SEK 2,4 5,1 -0,1 -1,8 -4,5 -4,9 23/6
SEB Läkemedelsfond D USD - Lux utd 8,79 USD - 5,1 2,0 0,6 -3,1 -3,9 24/6
SEB Nordamerika Små och Medelstora Bolag 3 515,62 SEK 2,0 0,7 -1,7 -9,3 -12,3 -13,7 23/6
SEB Nordamerikafond Småbolag 389,27 SEK 1,5 4,0 1,1 -19,3 -29,1 -29,8 23/6
SEB Nordenfond 40,80 SEK -1,0 -1,3 -6,9 -11,7 -17,8 -19,2 23/6
SEB Nordenfond utd 20,85 SEK -1,0 -1,3 -6,9 -11,7 -17,8 -19,2 23/6
SEB Nordic Equity Fund C EUR 17,87 EUR 0,2 -0,5 -4,4 -10,8 -13,8 -17,5 21/6
SEB Nordic Equity Fund C SEK 345,94 SEK 0,2 -0,5 -4,4 -10,8 -13,8 -17,2 21/6
SEB Norway Focus Fund C SEK - Lux 150,03 SEK - -1,2 -7,4 -15,3 -10,5 -12,2 24/6
SEB Obligation Flexibel D SEK - Lux utd 9,31 SEK 0,1 -0,2 -1,1 -2,4 -3,5 -3,4 22/6
SEB Obligationsfond Flexibel C SEK - Lux 21,55 SEK 0,1 -0,2 -1,1 -2,4 -3,5 -3,4 22/6
SEB Obligationsfond Flexibel SEK 9,90 SEK 0,2 0,2 -0,8 -2,1 -3,2 -3,2 23/6
SEB Obligationsfond SEK 10,32 SEK 0,3 -0,1 -2,2 -5,4 -8,7 -8,5 22/6
SEB Obligationsfond SEK utd 8,31 SEK 0,3 -0,1 -2,2 -5,4 -8,7 -8,5 22/6
SEB PB Aktiv 25 126,49 SEK 0,1 -0,4 -2,9 -7,1 -10,7 -11,5 21/6
SEB PB Aktiv 50 157,02 SEK 0,3 -0,6 -3,7 -9,0 -13,5 -14,8 21/6
SEB PB Aktiv 75 169,19 SEK 0,4 -0,8 -4,6 -10,6 -15,4 -17,3 21/6
SEB Pensionsfond C SEK - Lux 164,90 SEK 0,0 -1,2 -3,1 -8,9 -11,9 -12,7 22/6
SEB Pensionsfond C USD - Lux 40,65 USD 0,0 -1,2 -3,1 -8,9 -11,9 -12,8 22/6
SEB Pensionsfond D USD - Lux utd 2,22 USD 0,0 -1,2 -3,1 -8,9 -11,9 -12,8 22/6
SEB Pensionsfond Extra C SEK - Lux 135,32 SEK -0,4 -2,4 -4,6 -12,1 -14,1 -15,8 22/6
SEB Pensionsfond Plus C SEK - Lux 131,11 SEK -0,3 -1,8 -3,8 -10,1 -12,1 -13,4 22/6
SEB Realräntefond D SEK - Lux utd 13,65 SEK 0,2 -0,2 -0,2 -2,4 -2,7 -2,4 22/6
SEB Start 100 107,58 SEK - -1,0 -5,3 -13,2 -18,7 -20,9 21/6
SEB Start 25 96,73 SEK 0,1 -0,4 -3,4 -7,4 -10,9 -11,4 21/6
SEB Start 50 100,90 SEK 0,1 -0,6 -4,0 -9,3 -13,5 -14,6 21/6
SEB Start 75 104,74 SEK - -0,8 -4,6 -11,2 -16,1 -17,8 21/6
SEB Stiftelsefond Sverige 26,80 SEK -0,7 -1,1 -11,2 -19,1 -30,3 -32,2 23/6
SEB Stiftelsefond Utland 10,04 SEK 0,8 0,3 -2,5 -9,9 -11,1 -11,8 23/6
SEB Sweden Equity ID (SEK) 153,22 SEK -1,6 -4,1 -10,9 -19,7 -27,4 -30,6 22/6
SEB Swedish Value Fund 315,63 SEK -1,1 -0,8 -6,8 -8,7 -13,9 -15,5 23/6
SEB Sverige Expanderad 25,03 SEK -0,7 -1,1 -10,5 -18,0 -28,2 -30,1 23/6
SEB Sverige Indexfond B 147,00 SEK -0,5 -3,1 -8,7 -17,2 -26,0 -28,5 22/6
SEB Sverige Indexnära A 490,71 SEK -0,5 -3,1 -8,6 -17,1 -25,9 -28,4 22/6
SEB Sverige Indexnära B utd 183,87 SEK -0,5 -3,1 -8,6 -17,1 -25,9 -28,4 22/6
SEB Sverige Småbol C/R utd 37,36 SEK -1,1 -1,5 -13,6 -19,7 -31,3 -33,5 23/6
SEB Sverige Småbolagsfond utd 30,87 SEK -1,0 -1,2 -14,2 -21,1 -32,8 -35,0 23/6
SEB Sverigefond 27,85 SEK -0,8 -1,2 -8,4 -14,2 -22,3 -24,0 23/6
SEB Sverigefond Småbolag 90,22 SEK -1,0 -1,2 -14,2 -21,1 -32,8 -35,0 23/6
SEB Sverigefond Småbolag C/R 474,65 SEK -1,1 -1,5 -13,6 -19,7 -31,3 -33,5 23/6
SEB Teknologifond 60,86 SEK -0,4 -3,0 -3,9 -20,9 -31,5 -31,9 22/6
SEB Teknologifond C USD - Lux 0,54 USD -0,3 -3,0 -3,7 -20,9 -31,6 -32,0 22/6
SEB Teknologifond D USD - Lux utd 6,10 USD -0,4 -3,0 -3,8 -20,9 -31,6 -32,1 22/6
SEB US All Cap Fund C USD - Lux 12,42 USD - 3,2 2,4 -7,9 -10,9 -11,8 24/6
SEB WWF Nordenfond 49,98 SEK -1,0 -3,1 -5,4 -11,6 -16,5 -19,0 22/6
SEB Världenfond 18,23 SEK -0,3 -2,1 -3,9 -10,3 -12,8 -14,0 22/6
SEB Östeuro Små o Medelst Bol EUR - Lux 2,17 EUR -1,4 -0,8 -6,0 - -61,3 -62,0 22/6
SEB Östeuropafond 13,46 SEK -0,5 1,1 -7,3 - -60,2 -60,4 23/6
Aktiespararna Direktavkastning A 174,31 SEK -1,1 -4,1 -8,6 -13,3 -15,8 -18,4 22/6
Aktiespararna Topp Sverige Hållbar A 21,95 SEK -0,6 -2,9 -5,1 -12,0 -17,8 -20,6 22/6
AMF Aktiefond Europa 247,92 SEK -0,3 -0,6 -4,4 -6,5 -12,0 -12,6 23/6
AMF Aktiefond Nordamerika 428,27 SEK 0,8 1,4 -0,1 -10,4 -11,4 -12,1 23/6
AMF Aktiefond Småbolag 1 054,95 SEK -1,1 -1,2 -13,6 -22,0 -37,1 -39,3 23/6
AMF Aktiefond Sverige 697,86 SEK -1,0 -1,1 -10,4 -17,9 -30,1 -32,4 23/6
AMF Aktiefond Världen 512,11 SEK -0,1 -0,3 -6,0 -13,5 -21,2 -22,9 23/6
AMF Balansfond 328,69 SEK 0,0 -0,1 -4,6 -10,0 -16,8 -18,0 23/6
AMF Räntefond Kort 109,86 SEK 0,0 0,0 -0,3 -0,9 -1,4 -1,4 23/6
AMF Räntefond Lång 139,38 SEK 0,4 0,9 -1,6 -4,3 -7,9 -7,7 23/6
AMF Räntefond Mix 111,42 SEK 0,6 1,3 -1,4 -3,2 -6,3 -6,2 23/6
Amundi Fds Pio US Corp Bond Q-A3 SEK H C 99,64 SEK 0,6 0,2 -2,2 -8,1 -16,3 -16,2 22/6
BGF European A2 143,39 EUR - 2,9 -4,0 -13,6 -23,8 -25,0 24/6
BGF Latin American A2 51,87 USD - -3,6 -11,9 -15,7 9,3 7,0 24/6
BGF World Gold A2 31,13 USD - -6,1 -10,0 -19,9 -8,0 -9,7 24/6
BGF World Technology A2 54,61 USD - 5,9 5,4 -14,3 -27,0 -27,4 24/6
BlackRock Sysmc Glb L/S Eq Fd A2 SEK H 913,05 SEK - -0,8 -1,1 -1,3 -2,9 -2,9 24/6
BlueBay Emerg Mkt Lcl Ccy Bd G USD 75,03 USD 0,2 -0,7 -1,4 2,1 -0,7 -1,0 22/6
C WorldWide Global Equities 1A 1 670,49 SEK - 3,4 1,5 -6,2 -14,7 -14,8 24/6
C WorldWide Healthcare Select 1A 1 352,81 SEK - 7,0 3,2 -4,9 -9,3 -9,2 24/6
Carnegie Fastighetsfond Norden A 430,85 SEK -2,3 -1,9 -24,6 -38,0 -44,3 -46,0 23/6
Carnegie Likviditetsfond A 1 203,58 SEK 0,0 -0,1 -0,3 -0,7 -1,0 -1,0 23/6
Carnegie Obligationsfond A 925,49 SEK 0,6 1,6 -1,2 -5,2 -10,0 -9,7 23/6
Carnegie Rysslandsfond A 826,93 SEK 0,0 0,0 0,1 0,4 -28,4 -28,3 24/6
Carnegie Strategifond A 1 676,53 SEK -0,5 -1,9 -6,8 -10,3 -14,9 -16,3 23/6
Carnegie Sverigefond A 3 372,83 SEK -0,6 -1,4 -8,2 -14,2 -21,1 -22,7 23/6
CC Japan Alpha A EUR 12,78 EUR 6,0 8,0 -1,0 -15,9 -32,6 -33,0 24/6
Celina Credit Opportunity 123,60 SEK -0,1 -0,7 -1,9 -1,8 -3,4 -3,5 23/6
Celina Hedgefond A 184,67 SEK -0,2 1,4 2,3 7,3 6,6 6,2 23/6
CF Ryssland A 542,21 SEK 3,9 1,0 13,9 -23,6 -14,7 -19,3 22/4
CF Ränteallokering A 982,95 SEK 0,0 0,1 -1,0 -6,3 -5,7 -6,0 22/4
ChinaAMC China Opportunities A USD 17,60 USD - 1,8 12,4 3,5 -6,8 -5,5 24/6
Cicero China Index A 110,17 SEK - 0,0 6,5 2,3 4,6 8,7 27/1
Cliens Mixfond B 2 866,41 SEK -1,0 0,1 -5,9 -11,6 -19,5 -21,1 23/6
Cliens Räntefond Kort 106,99 SEK 0,0 -0,1 -0,6 -1,0 -1,5 -1,5 23/6
Cliens Småbolag A 2 520,28 SEK -2,0 -1,4 -11,5 -16,7 -30,0 -31,8 23/6
Cliens Sverige B 4 563,68 SEK -1,9 -1,7 -10,8 -18,6 -28,5 -30,3 23/6
Cliens Sverige Fokus A 294,77 SEK -1,9 -0,6 -10,7 -18,2 -31,9 -34,0 23/6
Danske Invest Aktiv Förmögenhetsförv SA 3 297,29 SEK 0,1 -0,5 -7,5 -15,0 -21,7 -23,1 23/6
Danske Invest Horisont Aktie SA 352,86 SEK 1,0 -0,5 -3,5 -11,1 -16,3 -17,2 23/6
Danske Invest Horisont Balanserad SA d 241,48 SEK 0,8 0,1 -2,8 -8,6 -13,5 -13,9 23/6
Danske Invest Sverige Kort Ränta SA 1 161,36 SEK 0,1 0,1 -0,5 -1,3 -2,2 -2,2 23/6
Danske Invest Sverige SA 5 014,15 SEK -0,2 -1,4 -10,3 -20,2 -28,6 -30,9 23/6
Didner & Gerge Aktiefond 3 246,17 SEK -1,4 -0,8 -11,0 -17,2 -28,4 -29,6 23/6
Didner & Gerge Global 348,96 SEK 2,1 1,6 -1,4 -7,1 -7,8 -8,6 23/6
Didner & Gerge Small & Microcap 227,77 SEK 0,5 0,8 -2,0 -8,7 -21,6 -23,1 23/6
Didner & Gerge Småbolag 1 006,42 SEK -0,8 -0,1 -9,5 -14,5 -26,9 -28,7 23/6
Didner & Gerge US Small and Microcap 171,30 SEK 3,3 2,9 0,5 -6,3 -13,9 -14,8 23/6
East Capital Global Frontier Mkts A SEK 154,08 SEK -1,1 -1,8 -0,8 -3,3 -9,0 -9,2 22/6
East Capital Östeuropa 32,94 SEK 16,4 -26,9 -22,3 -34,5 -32,1 -31,8 25/2
Eastspring Inv China Equity A 13,16 USD - 4,8 21,0 11,6 -2,7 -1,2 24/6
Eaton Vance Intl(IRL) Pr EM A Acc USD 10,69 USD 1,2 0,0 -0,4 -4,0 -4,4 -4,1 24/6
Eaton Vance Intl(IRL) US Val A Acc USD 36,62 USD 3,4 4,7 1,7 -2,5 4,7 3,9 24/6
Enter Select A 2 572,69 SEK -1,5 -0,9 -11,2 -19,7 -35,2 -36,8 23/6
Federated Hermes Glb Em Mkts G USD Acc 2,94 USD 0,9 -0,2 3,2 -7,7 -13,4 -13,7 24/6
Fidelity Asian Special Sits A-Dis-USD 50,85 USD 1,8 2,1 7,2 -1,8 -8,1 -8,4 24/6
Fidelity China Focus A-Acc-USD 11,09 USD 1,7 4,4 14,1 8,7 13,4 13,6 24/6
GS Emerging Markets Eq Base Acc USD 21,04 USD - 0,5 3,3 -5,8 -15,2 -15,6 24/6
GS Glbl Strat Macro Bd Oth Ccy Acc SEK H 94,85 SEK - -0,5 -1,6 -1,5 -2,5 -2,9 24/6
GS India Equity Base Acc USD 26,23 USD - 1,2 -0,7 -9,1 -10,5 -12,8 24/6
Handelsbanken Amerika Tema (A1 SEK) 1 564,99 SEK 1,7 2,4 0,2 -10,7 -15,2 -15,8 23/6
Handelsbanken Asien Tema (A1 SEK) 812,14 SEK 1,0 -1,0 1,5 -4,6 -5,9 -5,7 23/6
Handelsbanken EMEA Tema (A1 SEK) 396,40 SEK -0,2 - -5,7 -11,9 -22,8 -22,4 23/6
Handelsbanken Europa Index Crit (A1 SEK) 144,42 SEK 0,1 -0,1 -4,9 -8,1 -12,4 -12,9 23/6
Handelsbanken Europa Småbolag (A1 SEK) 445,56 SEK 0,1 -0,7 -7,8 -13,1 -26,8 -27,6 23/6
Handelsbanken Global Tema (Criteria) 746,65 SEK 1,4 0,8 -3,0 -9,7 -12,9 -13,3 23/6
Handelsbanken Hållbar Energi A1 SEK 405,71 SEK 0,8 0,8 0,1 -4,6 -5,0 -5,3 23/6
Handelsbanken Korträn SEK (A1 SEK) 104,19 SEK 0,0 0,1 -0,3 -0,6 -0,9 -0,9 23/6
Handelsbanken Latinamerika Tema (A1 SEK) 243,89 SEK 0,5 - -9,1 -12,3 11,0 8,5 23/6
Handelsbanken Långränta Criteria 106,32 SEK 0,6 1,6 -1,6 -5,3 -9,4 -9,2 23/6
Handelsbanken Multi Asset 100 (A1 SEK) 392,95 SEK -0,9 -2,4 -5,1 -11,9 -16,2 -18,2 23/6
Handelsbanken Multi Asset 50 (A1 SEK) 222,63 SEK -0,4 -1,4 -3,2 -7,2 -10,1 -11,2 23/6
Handelsbanken Multi Asset 75 ( A1 SEK) 257,56 SEK -0,7 -1,9 -4,1 -9,6 -13,1 -14,7 23/6
Handelsbanken Norden Selektiv 507,66 SEK -0,5 -1,2 -6,6 -11,4 -20,5 -21,9 23/6
Handelsbanken Norden Tema (A1 SEK) 1 380,51 SEK -0,5 -0,3 -6,8 -13,9 -21,4 -22,3 23/6
Handelsbanken Nordiska Småbol (A1 SEK) 1 427,48 SEK -0,5 -0,7 -11,2 -19,4 -27,3 -28,6 23/6
Handelsbanken Realränte (A1 SEK) 120,29 SEK -0,3 0,0 0,1 -2,0 -2,4 -2,2 23/6
Handelsbanken Svenska Småbolag (A1 SEK) 2 206,08 SEK -1,4 -1,4 -15,9 -26,0 -36,8 -38,5 23/6
Handelsbanken Sverige Index Criteria 350,88 SEK -0,8 -1,3 -10,7 -17,2 -28,2 -29,9 23/6
Handelsbanken Sverige Tema (A1 SEK) 2 795,31 SEK -0,7 -0,7 -10,4 -17,8 -30,2 -31,8 23/6
Handelsbanken Tillväxtmark Tema (A1 SEK) 368,60 SEK 1,1 -0,7 0,9 -5,2 -4,1 -4,3 23/6
Handelsbanken USA Ind Crit A1 SEK 586,67 SEK 1,6 2,6 -0,1 -10,4 -13,0 -13,6 23/6
HSBC GIF Indian Equity AD 211,75 USD - 2,1 0,2 -5,0 -5,8 -7,9 24/6
Insight Absolute Insight Ccy Ap SEK 8,06 SEK -0,2 -0,2 -0,1 -2,2 -3,0 -3,0 24/6
iShares Emerging Mkts Eq Idx (LU) A2 USD 123,52 USD - -0,2 3,2 -3,2 -6,6 -7,3 24/6
iShares Japan Equity Index (LU) A2 USD 161,26 USD - 0,8 -3,8 -7,9 -11,6 -11,2 24/6
iShares Pacific exJpn Eq Idx (LU) A2 USD 135,29 USD - 0,6 -2,8 -7,0 0,0 -1,3 24/6
JOHCM European Select Val X EUR Inc 1,57 EUR -0,8 -2,1 -3,7 -3,8 -11,3 -12,1 24/6
JOHCM Global Select B EUR 3,70 EUR 0,2 1,6 -3,0 -11,4 -21,5 -22,2 24/6
JPM ASEAN Equity A (acc) USD 22,21 USD 0,5 -0,8 -1,3 -5,0 -0,1 -0,3 24/6
JPM Brazil Equity A (acc) USD 5,28 USD -2,5 -3,1 -12,6 -18,8 9,0 7,4 24/6
JPM China A (dist) USD 81,75 USD 2,2 3,0 19,3 11,6 -7,0 -7,3 24/6
JPM Em Mkts Small Cap A (acc) perf USD 17,16 USD 1,3 1,3 1,8 -2,0 -9,0 -9,4 24/6
JPM Europe Eq Abs Alp A perf (acc) SEKH 1 293,30 SEK -0,8 -1,1 -1,6 -0,4 3,8 4,0 24/6
JPM Global Bond Opps A (acc) SEKH 741,72 SEK 0,3 -0,2 -2,2 -6,0 -9,2 -9,4 24/6
JPM Global Convert (EUR) A (acc) SEK H 931,48 SEK 2,6 3,1 -1,2 -17,4 -27,9 -28,5 24/6
JPM Global Natural Resources A (acc) EUR 18,82 EUR -2,3 -7,5 -11,6 -10,9 16,4 15,5 24/6
JPM Latin America Equity A (acc) USD 22,54 USD -1,5 -2,6 -10,1 -15,2 7,5 5,6 24/6
Kempen (Lux) Global Small-Cap A Acc 34,91 EUR - 1,0 -5,2 -8,3 -6,7 -9,1 24/6
Lannebo Mixfond 28,74 SEK -0,4 -0,1 -4,7 -9,7 -14,9 -16,3 23/6
Lannebo Räntefond Kort 115,74 SEK 0,0 -0,1 -0,5 -0,9 -1,3 -1,3 23/6
Lannebo Småbolag 126,94 SEK -1,1 -1,9 -12,3 -19,2 -32,7 -34,7 23/6
Lannebo Sverige 49,74 SEK -0,7 -0,2 -5,9 -5,1 -17,0 -18,5 23/6
Lannebo Sverige Plus 67,77 SEK -0,6 -0,1 -5,1 -4,0 -15,3 -16,8 23/6
Lazard Pan-European Small Cap B Acc EUR 124,50 EUR -0,1 0,1 -8,0 -13,9 -23,1 -24,4 23/6
Liontrust GF Sust Fut Pan Eur Gr A1 Acc€ 12,22 EUR 2,0 1,3 -4,3 -10,8 -23,0 -24,1 24/6
Lyxor SEB Impact M USD 114,37 USD 2,4 2,2 -2,3 -8,4 -17,0 -17,0 23/6
Länsförsäkringar Europa Aktiv A 512,49 SEK 0,4 1,0 -4,2 -9,7 -15,9 -16,5 23/6
Länsförsäkringar Fastighetsfond A 5 555,59 SEK -2,3 -1,8 -24,1 -37,8 -45,4 -47,1 23/6
Länsförsäkringar Global Vision A 62,94 SEK 1,0 1,0 -1,8 -10,6 -14,9 -15,5 23/6
Länsförsäkringar Kort räntefond 102,75 SEK 0,0 0,0 -0,5 -1,2 -1,9 -1,9 23/6
Länsförsäkringar Lång Räntefond A 152,45 SEK 0,4 0,8 -2,2 -4,6 -7,9 -7,8 23/6
Länsförsäkringar Småbolag Sverige Vis A 1 421,29 SEK -0,9 -1,5 -12,9 -19,9 -29,5 -31,2 23/6
Länsförsäkringar Sverige Vision A 2 168,66 SEK -0,8 -1,0 -7,9 -11,2 -18,9 -20,2 23/6
Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Aktiv A 387,53 SEK 1,2 -0,4 2,2 -5,1 -9,8 -9,0 23/6
Macquarie Asia New Stars F SEK 207,61 SEK -2,8 -6,4 -6,7 -7,3 -11,9 -13,3 22/6
Montanaro European Smlr Companies Acc € 6,34 EUR 1,8 2,0 -4,4 -14,8 -30,5 -31,7 24/6
MS INVF Global Opportunity A 80,68 USD - 7,2 6,5 -16,0 -31,8 -32,1 24/6
Neuberger Berman EM Dbt Blnd SEK A Acc 101,46 SEK -0,3 -0,4 -1,9 -4,2 -11,2 -11,1 24/6
Neuberger Berman EM Dbt LclCcy SEK A Acc 79,99 SEK -0,2 0,9 -3,6 -7,3 -16,2 -16,3 24/6
Neuberger Berman EM Dbt LclCcy USD A Acc 7,61 USD -0,6 0,2 0,0 0,5 -5,7 -5,3 24/6
Neuberger Berman EM DbtHrdCcy SEK A C 91,79 SEK -0,1 -0,7 -5,0 -11,2 -21,2 -21,5 24/6
Ninety One GSF Asia Pac Eq Opps A Acc $ 37,95 USD -2,6 -4,2 -2,2 -6,6 -9,1 -9,7 22/6
Ninety One GSF Asian Equity A Acc USD 28,06 USD -2,6 -4,5 -2,5 -6,1 -8,2 -8,7 22/6
NN (L) EmMkts Dbt (LclBd) X Cap USD 171,41 USD -0,6 -0,1 0,1 0,1 -4,8 -4,7 24/6
Nordea 1 - Asset All Fd Fut Sub-Fd C SEK 705,57 SEK 0,0 -1,3 -4,6 -9,4 -13,1 -14,2 22/6
Nordea Aktieallokering 388,87 SEK -0,2 -2,0 -4,3 -9,6 -10,4 -12,5 22/6
Nordea Alfa 1 367,37 SEK -0,3 -0,3 -5,5 -6,5 -18,4 -19,9 23/6
Nordea Asset Alloc Optima Sub-Fund SEK 1 094,24 SEK -0,3 -1,8 -5,2 -10,5 -14,0 -15,7 22/6
Nordea Europeiska Stjärnor A T SEK 19 801,65 SEK -0,7 -1,0 -4,7 -8,4 -10,9 -12,9 22/6
Nordea Global 5,94 SEK 1,2 0,9 -2,2 -7,6 -8,8 -9,5 23/6
Nordea Global Dividend Acc 241,05 SEK 1,2 0,4 -2,0 -4,4 -3,8 -4,3 23/6
Nordea Nordamerika 304,25 SEK 1,4 1,5 -1,1 -6,2 -5,6 -6,5 23/6
Nordea Nordic Fund 2,47 SEK -0,5 -0,5 -3,1 -5,0 -12,8 -13,9 23/6
Nordea Oblgtnsfd korta Plcrngr 281,09 SEK 0,0 -0,1 -0,7 -1,5 -2,3 -2,3 22/6
Nordea Obligationsfond icke-utd 118,07 SEK 0,8 2,2 -1,4 -5,9 -11,3 -11,0 23/6
Nordea Obligationsfond Krt Plcrngr IISEK 151,84 SEK 0,0 -0,1 -0,7 -1,5 -2,4 -2,4 22/6
Nordea Olympiafond 192,22 SEK -0,3 -0,3 -5,5 -6,4 -18,4 -19,8 23/6
Nordea Realräntefond K SEK 164,79 SEK -0,4 0,2 0,1 -2,1 -2,6 -2,5 23/6
Nordea Rysslandsfond 134,17 SEK 22,6 -32,9 -26,3 -39,8 -37,0 -37,4 25/2
Nordea Småbolagsfond Norden 221,35 SEK -1,0 -0,8 -8,5 -12,0 -18,8 -20,3 23/6
Nordea Stratega 10 150,91 SEK 0,4 -0,1 -2,5 -6,2 -10,0 -10,1 22/6
Nordea Stratega 30 194,20 SEK 0,3 -0,4 -3,2 -8,4 -12,5 -12,9 22/6
Nordea Stratega 50 258,07 SEK 0,1 -0,9 -3,7 -9,2 -12,4 -13,4 22/6
Nordea Stratega 70 328,03 SEK 0,0 -1,3 -4,2 -10,2 -12,9 -14,3 22/6
Nordea Stratega Ränta 122,93 SEK 0,3 -0,1 -2,9 -6,5 -11,0 -10,8 22/6
Nordea Swedish Stars icke-utd 3 290,57 SEK 0,0 -1,3 -6,0 -7,5 -20,6 -22,2 24/6
Nordkinn Fixed Income Macro Fund SEK A 114,26 SEK - - -2,5 -6,0 -6,2 -6,9 31/5
Nordkinn Fixed Income Macro Fund SEK D 100,75 SEK - - -2,6 -6,1 -6,5 -7,1 31/5
Norron Active RC SEK 386,59 SEK - -0,8 -7,0 -13,0 -22,4 -23,9 24/6
Norron Select R 216,89 SEK - -0,1 0,1 -5,3 -3,2 -4,3 24/6
Norron Target R 144,02 SEK - -0,2 -1,9 -7,1 -9,6 -10,3 24/6
ODIN Europa C NOK 254,84 SEK -1,4 -0,7 5,8 2,2 15,8 28,6 23/11
ODIN Norden C NOK 4 693,83 SEK -2,1 -1,8 1,2 -2,3 11,5 28,9 23/11
ODIN Norge C NOK 5 131,37 SEK -0,1 -0,4 -1,3 7,9 12,5 35,7 24/11
ODIN Sverige C NOK 11 475,06 SEK 0,3 1,6 10,1 3,6 15,6 42,0 9/11
Pareto ESG Global Corporate Bd A 101,49 SEK -0,2 -1,0 -2,4 -5,4 -8,8 -8,9 22/6
Pareto Nordic Corporate Bond C 1 051,46 SEK 0,0 -1,2 -2,4 -2,8 -4,4 -4,5 22/6
Partners Group Listed Infras EUR P Acc 244,30 EUR -0,3 1,9 -2,5 0,1 2,8 0,5 24/6
PIMCO GIS Dynamic Bd Adm SEK H Acc 104,84 SEK -0,1 0,3 -2,5 -4,5 -7,9 -7,9 24/6
PineBridge Japan Equity A 16,48 USD 1,5 1,3 -0,9 -7,1 -12,7 -11,9 24/6
RAM Equity Long/Short RC SEK 101,63 SEK -0,2 -0,6 -5,3 -8,0 -11,2 -14,1 21/6
RBC Fds (Lux) Global Eq Foc A USD Cap 178,56 USD -0,1 -1,3 -1,6 -11,7 -18,0 -18,5 22/6
RobecoSAM Circular Economy Eqs D USD 106,61 USD 1,0 -0,2 -4,6 -12,3 -20,2 -21,3 23/6
Schroder ISF Glb Clmt Chg Eq A Acc EUR 25,92 EUR 1,1 1,2 -1,9 -10,4 -16,4 -17,0 24/6
Simplicity Global Corporate Bond A 119,28 SEK -0,1 -0,5 -2,0 -4,1 -7,7 -7,7 23/6
Simplicity Sverige 175,90 SEK -0,4 -1,3 -8,2 -10,5 -20,6 -22,7 23/6
Skandia Asien 528,95 SEK 0,7 -1,1 1,6 -3,5 -10,0 -9,6 23/6
Skandia Balanserad 439,96 SEK 0,3 0,1 -3,9 -8,5 -12,5 -13,1 23/6
Skandia Europa Exponering 632,30 SEK 0,2 0,3 -4,4 -8,1 -13,7 -14,2 23/6
Skandia Försiktig 196,84 SEK 0,5 0,6 -2,6 -5,9 -9,6 -9,8 23/6
Skandia Idéer För Livet 1 024,33 SEK -0,9 0,1 -5,4 -7,6 -13,5 -15,1 23/6
Skandia Kapitalmarknadsfond 167,58 SEK 0,6 1,2 -1,6 -5,0 -8,7 -8,5 23/6
Skandia Korträntefond 129,81 SEK 0,0 0,0 -0,2 -0,6 -1,0 -1,0 23/6
Skandia Realräntefond 152,09 SEK -0,2 0,3 -0,1 -1,8 -3,8 -3,6 23/6
Skandia SMART Offensiv 571,23 SEK -1,6 -1,0 -0,6 6,2 9,9 2,0 21/12
Skandia Småbolag Sverige 1 130,90 SEK -1,0 -0,9 -11,7 -18,7 -31,2 -33,6 23/6
Skandia Time Global 516,13 SEK 0,6 1,0 -2,0 -6,1 -9,6 -10,5 23/6
Skandia Världen 661,67 SEK 1,6 1,4 0,4 -7,3 -11,8 -12,2 23/6
Skandia Världsnaturfonden 216,66 SEK -0,5 -0,3 -9,6 -15,6 -29,1 -30,9 23/6
SKY Harbor Glbl US SD Sust HY F SEKH Acc 106,33 SEK -0,4 -1,0 -2,1 -7,4 -10,1 -10,5 22/6
SKY Harbor Glbl US SD Sust HY F SEKH Inc 72,33 SEK -0,4 -0,9 -2,1 -7,4 -10,1 -10,5 22/6
SKY Harbor Global Sust HY F SEKH Acc 121,06 SEK -0,5 -1,2 -3,2 -10,3 -14,3 -14,8 22/6
Storebrand Sverige A SEK 382,39 SEK -0,5 -3,0 -8,1 -17,3 -24,8 -27,3 22/6
Swedbank Robur Access Mix A 300,86 SEK -0,2 -0,1 -5,6 -10,8 -17,9 -18,7 23/6
Swedbank Robur Access Sverige A 219,54 SEK -0,9 -1,4 -10,1 -17,6 -28,1 -29,6 23/6
Swedbank Robur Allemansfond Komplett 113,51 SEK 0,0 0,3 -3,5 -12,2 -18,1 -18,6 23/6
Swedbank Robur Asienfond A 66,57 SEK 1,2 -1,4 1,1 -6,2 -11,1 -10,3 23/6
Swedbank Robur Bas 50 32,20 SEK 0,4 0,2 -3,2 -8,8 -15,2 -15,7 23/6
Swedbank Robur Corp Bond Europe A 126,92 SEK 0,8 1,5 -3,9 -7,6 -12,8 -12,4 23/6
Swedbank Robur Dynamic A 107,75 SEK 0,0 -0,1 -0,4 -1,8 -5,3 -6,0 22/6
Swedbank Robur Europafond A 40,10 SEK 0,0 -0,2 -4,6 -9,2 -18,5 -19,1 23/6
Swedbank Robur Exportfond A 175,70 SEK -0,5 -0,8 -8,0 -14,2 -25,0 -26,4 23/6
Swedbank Robur Fastighet A 63,85 SEK 1,9 2,1 -6,7 -15,4 -20,2 -21,6 23/6
Swedbank Robur Healthcare A 32,71 SEK 2,6 5,0 0,4 -0,2 -0,8 -1,2 23/6
Swedbank Robur Kapitalinvest 198,75 SEK 0,0 -0,9 -5,2 -12,7 -20,7 -21,5 23/6
Swedbank Robur Kinafond A 394,47 SEK 1,8 0,1 5,9 -3,1 -9,4 -8,4 23/6
Swedbank Robur Nordenfond 133,92 SEK -0,6 -0,7 -7,8 -14,8 -21,7 -22,9 23/6
Swedbank Robur Obligation Plus A 126,53 SEK 0,5 1,0 -1,8 -5,2 -9,2 -9,0 23/6
Swedbank Robur Realränta A 141,69 SEK 0,0 0,1 -0,3 -2,2 -2,8 -2,5 23/6
Swedbank Robur Rysslandsfond A 22,67 SEK 19,2 -34,8 -28,6 -45,8 -43,9 -41,8 25/2
Swedbank Robur Räntefond Flexibel A 247,46 SEK 0,1 0,1 -0,5 -3,2 -3,5 -3,4 26/4
Swedbank Robur Räntefond Kort A 100,10 SEK 0,0 0,0 -0,3 -0,7 -1,0 -1,0 23/6
Swedbank Robur Selection 25 102,97 SEK 0,0 -0,8 -2,4 -6,4 -9,5 -10,0 22/6
Swedbank Robur Selection 50 111,29 SEK -0,2 -1,4 -3,4 -9,0 -13,0 -13,9 22/6
Swedbank Robur Selection 75 121,37 SEK -0,4 -2,1 -4,0 -11,0 -15,3 -16,5 22/6
Swedbank Robur Småbolagsfond Europa A 44,07 SEK -0,7 -0,4 -7,2 -15,0 -25,5 -26,0 23/6
Swedbank Robur Småbolagsfond Norden A 219,56 SEK -0,1 -0,7 -9,2 -18,8 -31,7 -33,3 23/6
Swedbank Robur Småbolagsfond Sverige A 190,78 SEK -0,9 -1,2 -11,9 -20,1 -34,4 -36,4 23/6
Swedbank Robur Sverige A 538,35 SEK -0,7 -1,1 -8,7 -16,0 -26,7 -28,3 23/6
Swedbank Robur Technology A 634,79 SEK 0,8 0,0 -1,2 -13,9 -21,3 -21,7 23/6
Swedbank Robur Transition Global A 524,57 SEK 1,3 1,9 -0,5 -7,7 -13,2 -13,9 23/6
Swedbank Robur Transition Sweden A 10 839,97 SEK 1,5 3,1 -4,4 -9,0 -19,4 -20,3 17/5
Swedbank Robur USA A 95,34 SEK 2,2 2,0 -0,7 -13,6 -20,7 -21,0 23/6
Swedbank Robur Östeuropafond A 14,06 SEK -0,1 - -6,5 -10,2 -61,9 -61,6 23/6
T. Rowe Price US Lg Cap Gr Eq A USD 54,19 USD - 6,1 7,4 -11,7 -20,7 -21,0 24/6
TIN Ny Teknik A 152,04 SEK 0,7 2,3 -4,3 -16,6 -33,4 -34,7 23/6
TreeTop Global Opportunities R EUR 129,52 EUR -0,9 -3,6 -2,5 -0,7 -8,2 7,0 22/11
Tundra Sustainable Frontier Fund A SEK 261,37 SEK 1,5 -3,1 0,1 -2,7 -6,8 -7,1 23/6
William Blair EM Leaders D USD Acc 112,20 USD -2,0 -3,4 -1,2 -9,7 -14,5 -15,8 22/6
William Blair US Equity Sustain D USDAcc 421,70 USD 0,0 -2,6 -1,9 -13,4 -16,1 -17,0 22/6
Vontobel Commodity H Hedged SEK 804,09 SEK -2,0 -6,4 -6,1 -2,3 25,8 25,3 22/6
Öhman Obligationsfond A 92,10 SEK 0,3 -0,1 -2,1 -5,3 -8,8 -8,5 22/6
Öhman Småbolagsfond A 5 376,46 SEK -0,1 -0,7 -9,8 -21,7 -31,8 -34,6 22/6
Jämför fonder
Rensa
Max 10 fonder kan jämföras.

i samarbete med
www.morningstar.se