Kurs 1 d % 1 v % 1 mån % i år % 1 år % 3 år % Datum
134,8 SEK 1,7 1,1 -1,8 1,1 -10,8 - 29 mar

PLACERINGSINRIKTNING

Sustainable Equity är en aktivt förvaltad nordisk hållbarhetsfond, en mörkgrön fond, artikel 9 enligt SFDR. Investeringarna ska kombinera ekonomisk lönsamhet med socialt och miljömässigt ansvar. Fonden investerar i stora, medelstora och små bolag. Fondens filosofi är att göra hållbara investeringar. Bolagen vi investerar i ska bidra till något av fondens fyra hållbarhetsmål: Klimat & miljö, Hälsosamma & välmående samhällen, Innovativa & hållbara lösningar eller Hållbara städer & infrastruktur. Bolagen ska även ha ett aktivt och transparent hållbarhetsarbete samt uppfylla Global Compacts principer. Vi följer upp bolagens hållbarhetsarbete och rapportering mot de Globala målen för hållbar utveckling samt EU:s taxonomi för hållbara investeringar. Norron investerar inte i bolag som bryter mot internationella normer, eller har betydande risker för korruption och ekonomisk brottslighet. Fonden tillämpar exkludering.

Värdet av 100 kr

Norron Sustainable Equity RC SEK Acc
Avgifter
Köpavgift -
Säljavgift -
Förvaltningskostnad1 1,50%
Resultatbaserad avgift 0,00% 2
Årlig avgift 2,05 %
1 Verklig uttagen förvaltningskostnad i procent av genomsnittlig fondförmögenhet.
2
Fakta om fonden
Fondnamn Norron Sustainable Equity RC SEK Acc
ISIN LU1982817865
Utdelning Nej
Startdatum 2020-09-30
Handel Dagligen
PPM-nummer -
Basvaluta SEK
Förvaltare Joachim Sverre, Johan Svantesson
Fondtyp UCITS IV
Fakta om fondbolaget
Namn Norron SICAV
Förvaltare Norron AB
Management Company FundRock Management Company S.A.
Central administration EFA
Promoter
Förvaringsinstitut SEB Luxembourg Bransch
Tillsynsmyndighet CSSF
Revisor för paraplyfonden Deloitte