Kurs 1 d % 1 v % 1 mån % i år % 1 år % 3 år % Datum
427,8 SEK 1,4 0,9 -5,1 1,4 -5,7 60,6 29 mar

PLACERINGSINRIKTNING

Active är en aktivt förvaltad Sverigefond, vilket innebär att investeringar i svenska stora, medelstora som små bolag men fonden kan även till viss del investera övriga Norden. Målet för fonden är att identifiera och investera i aktier som går bättre än börsen för att över tid generera en bättre avkastning än sitt jämförelseindex (SBX). Det är en koncentrerad portfölj som består av ca 30 värdeskapande bolag. Fonden beaktar hållbarhet i investeringsprocessen i enlighet med Norrons hållbarhetspolicy, artikel 8 enligt SFDR. Det innebär att bolagen vi investerar i ska ha ett aktivt och transparent hållbarhetsarbete samt uppfylla Global Compacts principer. Vi följer upp bolagens hållbarhetsarbete och rapportering mot de Globala målen för hållbar utveckling samt EU:s taxonomi för hållbara investeringar. Norron investerar inte i bolag som bryter mot internationella normer, eller har betydande risker för korruption och ekonomisk brottslighet. Fonden tillämpar exkludering.

Värdet av 100 kr

Norron Active
Avgifter
Köpavgift 0,00%
Säljavgift 0,00%
Förvaltningskostnad1 1,50%
Resultatbaserad avgift 0,00% 2
Årlig avgift 1,70 %
1 Verklig uttagen förvaltningskostnad i procent av genomsnittlig fondförmögenhet.
2 Beräknas på överavkastningen relativt jämförelseindex SBX.
Fakta om fonden
Fondnamn Norron Active
ISIN LU0619829491
Utdelning Nej
Startdatum 2011-09-02
Handel Dagligen
PPM-nummer -
Basvaluta SEK
Förvaltare Gustaf Sjögren, Oskar Ormegard
Fondtyp UCITS IV
Fakta om fondbolaget
Namn Norron SICAV
Förvaltare Norron AB
Management Company FundRock Management Company S.A.
Central administration EFA
Promoter
Förvaringsinstitut Skandinaviska Enskilda Banken S.A.
Tillsynsmyndighet CSSF
Revisor för paraplyfonden Deloitte