Kurs 1 d % 1 v % 1 mån % i år % 1 år % 3 år % Datum
190,5 SEK -0,4 -0,3 -1,0 -14,7 -9,7 -0,9 21 sep

PLACERINGSINRIKTNING

Select har ett absolut avkastningsmål och ett riskintervall inom 5–15 procent. Målet är att över tid skapa liknande avkastning som ett nordiskt börsindex men till halva risken och aktieexponeringen kan variera 0–100 procent. Fonden investerar i små, medelstora och stora nordiska bolag. Den har både långa och korta innehav, s.k. blankningar och använder sig i stor utsträckning av derivat för att bl. a skydda fonden vid kraftiga börsfall. Vi beaktar hållbarhet i investeringsprocessen enligt Norrons hållbarhetspolicy, artikel 8 enligt SFDR. Det innebär att bolagen vi investerar i ska ha ett aktivt och transparent hållbarhetsarbete samt uppfylla Global Compacts principer. Vi följer upp bolagens hållbarhetsarbete och rapportering mot de Globala målen för hållbar utveckling samt EU:s taxonomi för hållbara investeringar. Norron investerar inte i bolag som bryter mot internationella normer, eller har betydande risker för korruption och ekonomisk brottslighet. Fonden tillämpar exkludering.

Värdet av 100 kr

Norron Select
Avgifter
Köpavgift 0,00%
Säljavgift 0,00%
Förvaltningskostnad1 1,50%
Resultatbaserad avgift 20,00% 2
Årlig avgift 1,95 %
1 Verklig uttagen förvaltningskostnad i procent av genomsnittlig fondförmögenhet.
2 Beräknas på avkastningen överstingande fondens högsta NAV. Ingen reset av "High Watermark", vilket innebär att fondens NAV alltid måste överstiga tidigare "High Watermark" innan rörlig avgift kan tas ut.
Fakta om fonden
Fondnamn Norron Select
ISIN LU0580532280
Utdelning Nej
Startdatum 2011-02-01
Handel Dagligen
PPM-nummer -
Basvaluta SEK
Förvaltare Marcus Plyhr
Fondtyp UCITS IV
Fakta om fondbolaget
Namn Norron SICAV
Förvaltare Norron AB
Management Company FundRock Management Company S.A.
Central administration EFA
Promoter
Förvaringsinstitut Skandinaviska Enskilda Banken S.A.
Tillsynsmyndighet CSSF
Revisor för paraplyfonden Deloitte