Kurs 1 d % 1 v % 1 mån % i år % 1 år % 3 år % Datum
139,3 SEK 0,0 -0,2 -2,3 -3,5 -10,1 16,2 29 mar

PLACERINGSINRIKTNING

Target är en nordisk multistrategifond med ett absolut avkastningsmål. Målet över tid är att leverera en stabil och positiv avkastning om 5 procent över OMRX-T Bill till en låg volatilitet men kan kortsiktigt såväl understiga som överstiga målet. Fonden förvaltas av Norrons hela förvaltarteam inom olika delstrategier. Förvaltningen handlar om ett kontinuerligt internt samarbete vilket är ett av Norrons främsta styrkor. Fonden beaktar hållbarhet i investeringsprocessen i enlighet med Norrons hållbarhetspolicy, artikel 8 enligt SFDR. Det innebär att bolagen vi investerar i ska ha ett aktivt och transparent hållbarhetsarbete samt uppfylla Global Compacts principer. Vi följer upp bolagens hållbarhetsarbete och rapportering mot de Globala målen för hållbar utveckling samt EU:s taxonomi för hållbara investeringar. Norron investerar inte i bolag som bryter mot internationella normer, eller har betydande risker för korruption och ekonomisk brottslighet. Fonden tillämpar exkludering.

Värdet av 100 kr

Norron Target
Avgifter
Köpavgift 0,00%
Säljavgift 0,00%
Förvaltningskostnad1 1,00%
Resultatbaserad avgift 20,00% 2
Årlig avgift 1,18 %
1 Verklig uttagen förvaltningskostnad i procent av genomsnittlig fondförmögenhet.
2 Beräknas på avkastningen överstigande fondens tidigare "High Watermark", vilket innebär att fondens GAV alltid måste överstiga tidigare "High Watermark" innan rörlig avgift kan tas ut.
Fakta om fonden
Fondnamn Norron Target
ISIN LU0580531472
Utdelning Nej
Startdatum 2011-02-01
Handel Dagligen
PPM-nummer -
Basvaluta SEK
Förvaltare Ulf Frykhammar
Fondtyp UCITS IV
Fakta om fondbolaget
Namn Norron SICAV
Förvaltare Norron AB
Management Company FundRock Management Company S.A.
Central administration EFA
Promoter
Förvaringsinstitut Skandinaviska Enskilda Banken S.A.
Tillsynsmyndighet CSSF
Revisor för paraplyfonden Deloitte