Kurs 1 d % 1 v % 1 mån % i år % 1 år % 3 år % Datum
121,6 SEK 0,0 0,0 0,1 1,3 -1,8 5,3 29 mar

PLACERINGSINRIKTNING

Norron Sustainable Preserve är en väldiversifierad aktivt förvaltad räntefond med hållbarhetsfokus inom ramen för snittet BBB, som främst investerar i nordiska räntebärande instrument med en genomsnitts löptid på upp till 3 år. Investeringarna viktas mellan företagsobligationer, statsobligationer och bostadsobligationer. Bolagen vi investerar i ska bidra till något av fondens fem hållbarhetsmål: Klimat & miljö, Hälsosamma & välmående samhällen, Innovativa & hållbara lösningar, Hållbara städer & infrastruktur eller Hållbar finansiering. Bolagen ska även ha ett aktivt och transparent hållbarhetsarbete samt uppfylla Global Compacts principer. Vi följer upp bolagens hållbarhetsarbete och rapportering mot de Globala målen för hållbar utveckling samt EU:s taxonomi för hållbara investeringar. Norron investerar inte i bolag som bryter mot internationella normer, eller har betydande risker för korruption och ekonomisk brottslighet. Fonden tillämpar exkludering.

Värdet av 100 kr

Norron Sustainable Preserve
Avgifter
Köpavgift 0,00%
Säljavgift 0,00%
Förvaltningskostnad1 0,35%
Resultatbaserad avgift 0,00% 2
Årlig avgift 0,57 %
1 Verklig uttagen förvaltningskostnad i procent av genomsnittlig fondförmögenhet.
2
Fakta om fonden
Fondnamn Norron Sustainable Preserve
ISIN LU0580530409
Utdelning Nej
Startdatum 2011-02-01
Handel Dagligen
PPM-nummer -
Basvaluta SEK
Förvaltare Jan Törnstrand
Fondtyp UCITS IV
Fakta om fondbolaget
Namn Norron SICAV
Förvaltare Norron AB
Management Company FundRock Management Company S.A.
Central administration EFA
Promoter
Förvaringsinstitut Skandinaviska Enskilda Banken S.A.
Tillsynsmyndighet CSSF
Revisor för paraplyfonden Deloitte