2023-04-30 RISKMÅTT
Risk 4
Standardavvikelse 2 år [?] 20,5%
Sharpe Ratio 2 år [?] 0,0
Beta 2 år1 [?] -
Alfa 2 år1 [?] -
1 Calculation benchmark: MSCI Nordic Countries NR EUR