2023-04-30 RISKMÅTT
Risk 2
Standardavvikelse 2 år [?] 4,9%
Sharpe Ratio 2 år [?] -0,8
Beta 2 år1 [?] -
Alfa 2 år1 [?] -
1 Calculation benchmark: NASDAQ OMRX Treasury Bill TR SEK