2023-04-30 RISKMÅTT
Risk 4
Standardavvikelse 2 år [?] 17,8%
Sharpe Ratio 2 år [?] 0,1
Beta 2 år1 [?] -
Alfa 2 år1 [?] -
1 Calculation benchmark: -