2023-04-30 RISKMÅTT
Risk 3
Standardavvikelse 2 år [?] 5,2%
Sharpe Ratio 2 år [?] -1,3
Beta 2 år1 [?] -
Alfa 2 år1 [?] -
1 Calculation benchmark: -