Period Fond, % Morningstar kategori, % Morningstar
kategori, %
1 dag 1 1,4 1,0
1 vecka 1,2 0,5
1 månad 2,0 1,5
3 månader 1,2 3,6
6 månader 0,2 7,3
i år 3,5 9,1
1 år 0,2 9,2
2 år -0,4 7,1
3 år - 45,9
5 år - 55,0
1 Datum: 2023-06-02. Kategori: Norden.
År Fond, % Morningstar Kategori™, % Morningstar
Kategori™, %
Index, %
i år 1 2 2,3 8,2 8,4
2022 -22,8 -11,8 -5,2
2021 43,8 27,4 31,3
1 Per: 2023-04-30. 2 Indexets datum: 2023-05-31. Kategori: Norden. Jämförelseindex: MSCI Nordic Countries.

Värdet av 100 kr

Norron Sustainable Equity RC SEK Acc

Inställningar