Period Fond, % Morningstar kategori, % Morningstar
kategori, %
1 dag 1 2 0,8 0,0
1 vecka 0,8 -0,5
1 månad -3,3 2,0
3 månader -9,4 7,6
6 månader -11,5 9,8
i år -11,3 7,3
1 år -10,7 22,5
2 år -15,8 -
3 år 17,9 -
5 år 11,0 -
1 Datum: 2023-06-02. 2 Kategorins datum: 2015-03-29. Kategori: Hedgefond, lång/kort, övriga.
År Fond, % Morningstar Kategori™, % Morningstar
Kategori™, %
Index, %
i år 1 2 3 -12,3 - -
2022 -1,4 - -
2021 2,7 - -
2020 26,5 - -
2019 -3,2 - -
1 Per: 2023-05-31. 2 Kategorins datum: 2015-02-28. 3 Indexets datum: -. Kategori: Hedgefond, lång/kort, övriga. Jämförelseindex saknas.

Värdet av 100 kr

Norron Select

Inställningar