Avgifter
Köpavgift -
Säljavgift -
Förvaltningskostnad1 1,50%
Resultatbaserad avgift 0,00% 2
Årlig avgift 2,05 %
1 Verklig uttagen förvaltningskostnad i procent av genomsnittlig fondförmögenhet.
2