Avgifter
Köpavgift 0,00%
Säljavgift 0,00%
Förvaltningskostnad1 1,50%
Resultatbaserad avgift 20,00% 2
Årlig avgift 1,95 %
1 Verklig uttagen förvaltningskostnad i procent av genomsnittlig fondförmögenhet.
2 Beräknas på avkastningen överstingande fondens högsta NAV. Ingen reset av "High Watermark", vilket innebär att fondens NAV alltid måste överstiga tidigare "High Watermark" innan rörlig avgift kan tas ut.