Avgifter
Köpavgift 0,00%
Säljavgift 0,00%
Förvaltningskostnad1 1,00%
Resultatbaserad avgift 20,00% 2
Årlig avgift 1,18 %
1 Verklig uttagen förvaltningskostnad i procent av genomsnittlig fondförmögenhet.
2 Beräknas på avkastningen överstigande fondens tidigare "High Watermark", vilket innebär att fondens GAV alltid måste överstiga tidigare "High Watermark" innan rörlig avgift kan tas ut.