Avgifter
Köpavgift 0,00%
Säljavgift 0,00%
Förvaltningskostnad1 0,35%
Resultatbaserad avgift 0,00% 2
Årlig avgift 0,57 %
1 Verklig uttagen förvaltningskostnad i procent av genomsnittlig fondförmögenhet.
2