Kurs 1 d % 1 u % 1 mnd % i år % 1 år % 3 år % Dato
164,0 SEK -0,3 -0,4 2,3 36,5 53,9 - 30 nov

Investeringsprofil

orron Sustainable Equity er et aktivt forvaltet bærekraftsfond med en langsiktig tilnærming og med fokus på nordiske aksjer. Fondet arbeider for FNs 17 globale mål for en bærekraftig fremtid der den nye EU-taksonomien vil spille en sentral rolle i den grønne omstillingen. Innen taksonomien er det tre bærekraftklasser. Dette fondet har ambisjon om å være i høyeste klasse og stiller strenge krav til utvalg, oppfølging og rapportering. I likhet med Norrons øvrige fond ligger aktiv forvaltning, grundig selskapsanalyse, samarbeid og streng risikostyring til grunn for alle investeringsbeslutningene.

Verdi av 100 SEK

Norron Sustainable Equity RC SEK Acc
Avgifter
Kjøpsavgift -
Salgsavgift -
Forvaltningshonoraret1 1,50%
Resultatbasert avgift 0,00% 2
Løpende kostnader 1,76 %
1 Verklig uttagen förvaltningskostnad i procent av genomsnittlig fondförmögenhet.
2
Fakta om fondet
Fondsnavn Norron Sustainable Equity RC SEK Acc
ISIN LU1982817865
Utbytte Nej
Startdato 2020-09-30
Handel Dagligen
PPM-nummer -
Basisvaluta SEK
Navn på forvalter Joachim Sverre, Johan Svantesson
Kategori UCITS IV
Fondsselskapsinformasjon
Navn Norron SICAV
Navn på forvalter Norron AB
Management Company FundRock Management Company S.A.
EFA
Promoter
Depotmottaker SEB Luxembourg Bransch
Tilsynsmyndighet CSSF
Revisor for paraplyfondet Deloitte