Kurs 1 d % 1 u % 1 mnd % i år % 1 år % 3 år % Dato
198,1 SEK 0,8 0,8 -3,3 -11,3 -10,7 17,9 2 jun

Investeringsprofil

Et fond for de som er villige til å ta mer risiko. Norron Select forvaltes med en beregnet risiko i intervallet 5-15%, der nettopp variasjon i risikoen i fondet er et viktig element. Fondets investeringer er først og fremst konsentrert om aksjer i store likvide nordiske selskaper. Norron Select utnytter flere dimensjoner i forvaltningsteamets betydelige erfaring fra tilsvarende investeringsstrategier; evnen til å velge aksjer som utvikler seg bedre enn aksjemarkedet, erfaringen med å beskytte innehavene mot fallende aksjekurser og evnen til å ta riktige risiko til rett tid. Med støtte fra godt innarbeidede metoder og regler, samt samt stringens i forvaltningen som karakteriserer all forvaltning i Norron, tilstreber Norron Select å levere en høy risikojustert avkastning.

Verdi av 100 SEK

Norron Select
Avgifter
Kjøpsavgift 0,00%
Salgsavgift 0,00%
Forvaltningshonoraret1 1,50%
Resultatbasert avgift 20,00% 2
Løpende kostnader 1,95 %
1 Verklig uttagen förvaltningskostnad i procent av genomsnittlig fondförmögenhet.
2
Fakta om fondet
Fondsnavn Norron Select
ISIN LU0580532280
Utbytte Nej
Startdato 2011-02-01
Handel Dagligen
PPM-nummer -
Basisvaluta SEK
Navn på forvalter Marcus Plyhr
Kategori UCITS IV
Fondsselskapsinformasjon
Navn Norron SICAV
Navn på forvalter Norron AB
Management Company FundRock Management Company S.A.
EFA
Promoter
Depotmottaker Skandinaviska Enskilda Banken S.A.
Tilsynsmyndighet CSSF
Revisor for paraplyfondet Deloitte