2023-02-28 Risiko
Risiko 3
Standardavvik 2 år [?] 6,7%
Sharpe Ratio 2 år [?] -0,5
Beta 2 år1 [?] -
Alfa 2 år1 [?] -
1 Calculation benchmark: -