Period Fond, % Morningstar kategori, % Morningstar
kategori, %
1 dag 1 2 0,1 0,0
1 uke -1,1 -0,5
1 måned -6,2 2,0
3 måneder -7,5 7,6
6 måneder -3,3 9,8
i år -7,6 7,3
1 år -9,4 22,5
2 år -9,4 -
3 år 47,6 -
5 år 26,3 -
1 Dato: 2023-03-29. 2 Kategorins datum: 2015-03-29. Kategori: Hedgefond, lång/kort, övriga.
År Fond, % Morningstar Kategori™, % Morningstar
Kategori™, %
Index, %
i år 1 2 3 -1,5 - -
2022 -1,4 - -
2021 2,7 - -
2020 26,5 - -
2019 -3,2 - -
1 Per: 2023-02-28. 2 Kategori dato:2015-02-28. 3 Indeksen dato:-. Kategori: Hedgefond, lång/kort, övriga. Mangler index.

Verdi av 100 SEK

Norron Select

Innstillinger