Avgifter
Kjøpsavgift 0,00%
Salgsavgift 0,00%
Forvaltningshonoraret1 1,50%
Resultatbasert avgift 20,00% 2
Løpende kostnader 1,95 %
1 Verklig uttagen förvaltningskostnad i procent av genomsnittlig fondförmögenhet.
2