Global Sustainable Leaders Small Cap

Kurs 1 d % 1 v % 1 mån % i år % 1 år % 3 år % 5 år % Datum
102,3 SEK 1,3 0,8 5,2 6,8 - - - 2 jun

Värdet av 100 kr

År Fond, %
Risk 4/7

Risk

Risk 4/7

Alla fonder är graderade i sju riskklasser, 1 för lägst och 7 för högst. Den aktuella riskklassen är 4.

2023-04-30 Regionfördelning
Nordamerika
62,6%
Västeuropa exkl Sverige
18,8%
Australien och Nya Zeeland
7,5%
Japan
7,3%
Övrigt
3,8%
Regionfördelningen är baserad på fondens aktieinnehav som per senaste månadsskifte utgör 100,0% av fonden.
2023-04-30 Regionfördelning
Nordamerika
62,6%
Västeuropa exkl Sverige
18,8%
Australien och Nya Zeeland
7,5%
Japan
7,3%
Övrigt
3,8%
Totalt är 100,0% av portföljens innehav analyserat.

Placeringsinriktning

Fondens målsättning är att långsiktigt, över en treårsperiod, överträffa sitt jämförelseindex. Fondens jämförelseindex är MSCI World Small Cap NTR (SEK).
2023-04-30 Tillgångsfördelning [?]
Aktier
100,0%
Kort ränta
0,0%
Övrigt
0,0%
Fakta om fonden
Fondnamn Global Sustainable Leaders Small Cap
ISIN SE0018271504
Utdelning Nej
Startdatum 2022-09-15
Handel Dagligen
PPM-nummer -
Basvaluta SEK
Förvaltare Per Haldén
-
Fondtyp UCITS
Hållbarhetsbetyg
Koldioxidrisk
Avgifter
Köpavgift -
Säljavgift -
Förvaltningsavgift 1,55%
Resultatbaserad avgift 0,00%
2023-04-30 Riskmått
Risk 4
Standardavvikelse 1 år [?] -
Standardavvikelse 3 år [?] -
Standardavvikelse 5 år [?] -
Sharpe Ratio 3 år [?] -
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Fondens hållbarhetsbetyg (Morningstar Sustainability Rating, 1-5 glober) sätts på en normalfördelad skala baserat på %-ranken av hållbarhetsrisk inom fondens globala kategori. Fler glober är ett högre betyg, som visar att i genomsnitt mer av fondförmögenheten är investerat i företag som tar låg ESG-risk enligt Sustainalytics utvärdering.

Begränsningar i mätningen
Morningstars beräkning av hållbarhetsrisk mäter enbart bolag som ingår i portföljen. Det innebär att om portföljen utesluter bolag, även kallat negativa urval (till exempel att inte äga aktier i företag som tillverkar alkohol eller i företag som i sin verksamhet orsakar stora utsläpp av koldioxid) är detta något som inte beaktas eller premieras i hållbarhetsriskvärdet. En annan begränsning är att en analys av en enskild portfölj inte kan mäta om förvaltaren har lyckats med positiv påverkan på företagsledningen. En tredje begränsning är att Sustainalytics främst täcker stora börsbolag, men få småbolag innefattas av analysen.