Calix Räntor

Kurs 1 d % 1 v % 1 mån % i år % 1 år % 3 år % 5 år % Datum
91,1 SEK -0,3 -0,4 0,7 1,5 -5,6 - - 23 mar

Värdet av 100 kr

År Fond, %
2022 -11,6
Risk 2/7

Risk

Risk 2/7

Alla fonder är graderade i sju riskklasser, 1 för lägst och 7 för högst. Den aktuella riskklassen är 2.

Placeringsinriktning

Fonden är en fondandelsfond med inriktning mot den globala och svenska räntemarknaden. Fondens medel får placeras i fondandelar, överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument samt på konto hos kreditinstitut. Fonden är en specialfond. Finansinspektionen har tillåtit vissa undantag från de placeringsbestämmelser som anges i 5 kap. lagen (2004:46) om värdepappersfonder. Information om undantagen finns i fondens fondbestämmelser. Fondens målsättning är att långsiktigt överträffa sitt jämförelseindex. Fondens jämförelseindex är ett sammansatt index som består till 67 procent av Bloomberg Barclays Global Aggregate Total Return Index (valutasäkrat i SEK) och 33 procent OMRX Total Bond Index. Fonden lämnar ingen utdelning utan återinvesterar eventuella vinster i nya andelar. Fonden är öppen för handel varje bankdag. En investerare kan därför begära inlösen eller köp av fondandelar varje bankdag. Rekommendation: denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom tre år.
2023-02-28 Tillgångsfördelning [?]
Lång ränta
104,3%
Övrigt
0,0%
Aktier
0,0%
Kort ränta
-4,4%
Fakta om fonden
Fondnamn Calix Räntor
ISIN SE0016829204
Utdelning Nej
Startdatum 2021-11-01
Handel Dagligen
PPM-nummer -
Basvaluta SEK
Förvaltare Per Haldén
-
Fondtyp Specialfond
Hållbarhetsbetyg
Koldioxidrisk -
Avgifter
Köpavgift -
Säljavgift -
Förvaltningsavgift 0,60%
Resultatbaserad avgift 0,00%
2023-02-28 Riskmått
Risk 2
Standardavvikelse 1 år [?] 7,3%
Standardavvikelse 3 år [?] -
Standardavvikelse 5 år [?] -
Sharpe Ratio 3 år [?] -
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Fondens hållbarhetsbetyg (Morningstar Sustainability Rating, 1-5 glober) sätts på en normalfördelad skala baserat på %-ranken av hållbarhetsrisk inom fondens globala kategori. Fler glober är ett högre betyg, som visar att i genomsnitt mer av fondförmögenheten är investerat i företag som tar låg ESG-risk enligt Sustainalytics utvärdering.

Begränsningar i mätningen
Morningstars beräkning av hållbarhetsrisk mäter enbart bolag som ingår i portföljen. Det innebär att om portföljen utesluter bolag, även kallat negativa urval (till exempel att inte äga aktier i företag som tillverkar alkohol eller i företag som i sin verksamhet orsakar stora utsläpp av koldioxid) är detta något som inte beaktas eller premieras i hållbarhetsriskvärdet. En annan begränsning är att en analys av en enskild portfölj inte kan mäta om förvaltaren har lyckats med positiv påverkan på företagsledningen. En tredje begränsning är att Sustainalytics främst täcker stora börsbolag, men få småbolag innefattas av analysen.