Comfort Crafted by Ruth

Kurs 1 d % 1 v % 1 mån % i år % 1 år % 3 år % 5 år % Datum
95,4 SEK -0,1 -0,4 0,4 1,4 0,4 -6,9 - 21 sep

Värdet av 100 kr

År Fond, %
2022 -13,8
2021 4,8
2020 1,6
Risk 2/7

Risk

Risk 2/7

Alla fonder är graderade i sju riskklasser, 1 för lägst och 7 för högst. Den aktuella riskklassen är 2.

2023-07-31 Regionfördelning
Nordamerika
60,0%
Västeuropa exkl Sverige
17,7%
Asien exkl Japan
13,1%
Övrigt
9,2%
Regionfördelningen är baserad på fondens aktieinnehav som per senaste månadsskifte utgör 21,9% av fonden.
2023-07-31 Regionfördelning
Nordamerika
60,0%
Västeuropa exkl Sverige
17,7%
Asien exkl Japan
13,1%
Övrigt
9,2%
Totalt är 21,9% av portföljens innehav analyserat.

Placeringsinriktning

Navigera Classic 20 är en fondandelsfond som placerar i aktie-och räntefonder samt i alternativa investeringar. Valet av fonder baseras på en grundlig analys av de underliggande fondernas filosofi, process, förvaltarteam och historisk avkastning. Placeringar sker utan geografiska begränsningar. Ränteexponeringen uppgår normalt till 70 procent, aktieexponeringen till 20 procent och exponeringen mot alternativa investeringar uppgår normalt till 10 procent av fondens värde.
2023-07-31 Tillgångsfördelning [?]
Lång ränta
75,7%
Aktier
21,3%
Övrigt
3,2%
Kort ränta
-0,2%
Fakta om fonden
Fondnamn Comfort Crafted by Ruth
ISIN SE0012455137
Utdelning Nej
Startdatum 2019-05-23
Handel Dagligen
PPM-nummer -
Basvaluta SEK
Förvaltare Per Haldén
-
Fondtyp UCITS
Hållbarhetsbetyg
Koldioxidrisk -
Avgifter
Köpavgift -
Säljavgift -
Förvaltningsavgift 1,30%
Resultatbaserad avgift 0,00%
2023-08-31 Riskmått
Risk 2
Standardavvikelse 1 år [?] 6,8%
Standardavvikelse 3 år [?] 5,8%
Standardavvikelse 5 år [?] -
Sharpe Ratio 3 år [?] -0,5
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Fondens hållbarhetsbetyg (Morningstar Sustainability Rating, 1-5 glober) sätts på en normalfördelad skala baserat på %-ranken av hållbarhetsrisk inom fondens globala kategori. Fler glober är ett högre betyg, som visar att i genomsnitt mer av fondförmögenheten är investerat i företag som tar låg ESG-risk enligt Sustainalytics utvärdering.

Begränsningar i mätningen
Morningstars beräkning av hållbarhetsrisk mäter enbart bolag som ingår i portföljen. Det innebär att om portföljen utesluter bolag, även kallat negativa urval (till exempel att inte äga aktier i företag som tillverkar alkohol eller i företag som i sin verksamhet orsakar stora utsläpp av koldioxid) är detta något som inte beaktas eller premieras i hållbarhetsriskvärdet. En annan begränsning är att en analys av en enskild portfölj inte kan mäta om förvaltaren har lyckats med positiv påverkan på företagsledningen. En tredje begränsning är att Sustainalytics främst täcker stora börsbolag, men få småbolag innefattas av analysen.