Ruth Core Swedish Equities

Kurs 1 d % 1 v % 1 mån % i år % 1 år % 3 år % 5 år % Datum
145,2 SEK -0,5 0,6 1,5 2,6 8,0 3,0 -4,2 21 sep

Värdet av 100 kr

År Fond, %
2022 -25,8
2021 30,6
2020 -6,9
2019 16,6
Risk 4/7

Risk

Risk 4/7

Alla fonder är graderade i sju riskklasser, 1 för lägst och 7 för högst. Den aktuella riskklassen är 4.

2023-07-31 Regionfördelning
Sverige
86,8%
Västeuropa exkl Sverige
13,2%
Regionfördelningen är baserad på fondens aktieinnehav som per senaste månadsskifte utgör 98,7% av fonden.
2023-07-31 Regionfördelning
Sverige
86,8%
Västeuropa exkl Sverige
13,2%
Totalt är 98,7% av portföljens innehav analyserat.

Placeringsinriktning

Fondens målsättning är att långsiktigt överträffa sitt jämförelseindex. Fondens jämförelseindex är OMX Stockholm Benchmark Index. Fonden är en svensk aktiefond vars medel får placeras i överlåtbara värdepapper, fondandelar, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument, inklusive OTC-derivat, och på konto hos kreditinstitut. I fonden får även ingå de likvida medel som behövs för fondens förvaltning. Fonden följer särskilda hållbarhetsrelaterade kriterier, vilket innebär att varje investering föregås av en samlad hållbarhetsbedömning som bygger på en tredimensionell kvantitativ analys. I analysen beaktas bland annat bolagets nivå på utsläpp av växthusgaser, bolagets ESG-ranking inom den för bolaget relevanta branschen och bolagets bidrag till att uppfylla FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Fondens medel placeras enbart i bolag som erhåller en hög samlad betygssättning baserat på dessa hållbarhetsfaktorer.
2023-07-31 Tillgångsfördelning [?]
Aktier
98,7%
Kort ränta
1,3%
Övrigt
0,0%
Fakta om fonden
Fondnamn Ruth Core Swedish Equities
ISIN SE0005849833
Utdelning Nej
Startdatum 2014-10-15
Handel Dagligen
PPM-nummer -
Basvaluta SEK
Förvaltare Ola Brantmark
Thierry Reynier
Fondtyp UCITS
Hållbarhetsbetyg
Koldioxidrisk
Avgifter
Köpavgift -
Säljavgift -
Förvaltningsavgift 1,35%
Resultatbaserad avgift 0,00%
2023-08-31 Riskmått
Risk 4
Standardavvikelse 1 år [?] 15,5%
Standardavvikelse 3 år [?] 18,1%
Standardavvikelse 5 år [?] 16,0%
Sharpe Ratio 3 år [?] 0,1
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Fondens hållbarhetsbetyg (Morningstar Sustainability Rating, 1-5 glober) sätts på en normalfördelad skala baserat på %-ranken av hållbarhetsrisk inom fondens globala kategori. Fler glober är ett högre betyg, som visar att i genomsnitt mer av fondförmögenheten är investerat i företag som tar låg ESG-risk enligt Sustainalytics utvärdering.

Begränsningar i mätningen
Morningstars beräkning av hållbarhetsrisk mäter enbart bolag som ingår i portföljen. Det innebär att om portföljen utesluter bolag, även kallat negativa urval (till exempel att inte äga aktier i företag som tillverkar alkohol eller i företag som i sin verksamhet orsakar stora utsläpp av koldioxid) är detta något som inte beaktas eller premieras i hållbarhetsriskvärdet. En annan begränsning är att en analys av en enskild portfölj inte kan mäta om förvaltaren har lyckats med positiv påverkan på företagsledningen. En tredje begränsning är att Sustainalytics främst täcker stora börsbolag, men få småbolag innefattas av analysen.