Navigera Balans 2

Kurs 1 d % 1 v % 1 mån % i år % 1 år % 3 år % 5 år % Datum
173,8 SEK 0,5 1,1 1,5 5,7 0,9 12,2 15,6 2 jun

Värdet av 100 kr

År Fond, %
2022 -13,8
2021 12,4
2020 5,8
2019 13,9
Risk 3/7

Risk

Risk 3/7

Alla fonder är graderade i sju riskklasser, 1 för lägst och 7 för högst. Den aktuella riskklassen är 3.

2023-04-30 Regionfördelning
Nordamerika
52,7%
Västeuropa exkl Sverige
20,9%
Asien exkl Japan
18,3%
Övrigt
8,1%
Regionfördelningen är baserad på fondens aktieinnehav som per senaste månadsskifte utgör 35,2% av fonden.
2023-04-30 Regionfördelning
Nordamerika
52,7%
Västeuropa exkl Sverige
20,9%
Asien exkl Japan
18,3%
Övrigt
8,1%
Totalt är 35,2% av portföljens innehav analyserat.

Placeringsinriktning

Navigera Balans 2 är en fondandelsfond som placerar i aktiefonder och i räntefonder samt i räntebärande överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument. Normalt placeras 55 % i fonder som sammantaget ger en global exponering och 45 % i räntefonder och räntebärande överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument. Valet av fonder baseras på en grundlig analys av de underliggande fondernas filosofi, process, förvaltarteam och historisk avkastning.
2023-04-30 Tillgångsfördelning [?]
Lång ränta
43,7%
Aktier
35,3%
Kort ränta
11,5%
Övrigt
9,5%
Fakta om fonden
Fondnamn Navigera Balans 2
ISIN SE0004241958
Utdelning Nej
Startdatum 2012-04-11
Handel Dagligen
PPM-nummer -
Basvaluta SEK
Förvaltare Per Haldén
-
Fondtyp UCITS
Hållbarhetsbetyg
Koldioxidrisk -
Avgifter
Köpavgift -
Säljavgift -
Förvaltningsavgift 1,20%
Resultatbaserad avgift 0,00%
2023-04-30 Riskmått
Risk 3
Standardavvikelse 1 år [?] 10,8%
Standardavvikelse 3 år [?] 8,2%
Standardavvikelse 5 år [?] 9,1%
Sharpe Ratio 3 år [?] 0,5
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Fondens hållbarhetsbetyg (Morningstar Sustainability Rating, 1-5 glober) sätts på en normalfördelad skala baserat på %-ranken av hållbarhetsrisk inom fondens globala kategori. Fler glober är ett högre betyg, som visar att i genomsnitt mer av fondförmögenheten är investerat i företag som tar låg ESG-risk enligt Sustainalytics utvärdering.

Begränsningar i mätningen
Morningstars beräkning av hållbarhetsrisk mäter enbart bolag som ingår i portföljen. Det innebär att om portföljen utesluter bolag, även kallat negativa urval (till exempel att inte äga aktier i företag som tillverkar alkohol eller i företag som i sin verksamhet orsakar stora utsläpp av koldioxid) är detta något som inte beaktas eller premieras i hållbarhetsriskvärdet. En annan begränsning är att en analys av en enskild portfölj inte kan mäta om förvaltaren har lyckats med positiv påverkan på företagsledningen. En tredje begränsning är att Sustainalytics främst täcker stora börsbolag, men få småbolag innefattas av analysen.