Ruth Next Generation Equities

Kurs 1 d % 1 v % 1 mån % i år % 1 år % 3 år % 5 år % Datum
264,6 SEK -1,4 -3,8 -1,9 17,5 6,8 8,1 17,4 21 sep

Värdet av 100 kr

År Fond, %
2022 -29,9
2021 19,1
2020 10,3
2019 32,8
Risk 4/7

Risk

Risk 4/7

Alla fonder är graderade i sju riskklasser, 1 för lägst och 7 för högst. Den aktuella riskklassen är 4.

2023-07-31 Regionfördelning
Nordamerika
60,2%
Västeuropa exkl Sverige
21,4%
Asien exkl Japan
16,2%
Övrigt
2,2%
Regionfördelningen är baserad på fondens aktieinnehav som per senaste månadsskifte utgör 98,0% av fonden.
2023-07-31 Regionfördelning
Nordamerika
60,2%
Västeuropa exkl Sverige
21,4%
Asien exkl Japan
16,2%
Övrigt
2,2%
Totalt är 98,0% av portföljens innehav analyserat.

Placeringsinriktning

Fonden är en aktiefond. Fondens placeringar ger exponering mot bolag som enligt fondens förvaltare drar nytta av beteendet hos Millenialsgenerationen. Placeringar sker utan några geografiska begränsningar och fonden kan ha hög exponering mot enskilda regioner och länder samt sektorer. Fondens medel får placeras i överlåtbara värdepapper, fondandelar, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument, inklusive OTC-derivat, och på konto hos kreditinstitut. förvaltarteam och historisk avkastning.
2023-07-31 Tillgångsfördelning [?]
Aktier
98,0%
Kort ränta
2,0%
Övrigt
0,0%
Fakta om fonden
Fondnamn Ruth Next Generation Equities
ISIN SE0004241966
Utdelning Nej
Startdatum 2012-04-11
Handel Dagligen
PPM-nummer -
Basvaluta SEK
Förvaltare Per Haldén
-
Fondtyp UCITS
Hållbarhetsbetyg
Koldioxidrisk
Avgifter
Köpavgift -
Säljavgift -
Förvaltningsavgift 1,80%
Resultatbaserad avgift 0,00%
2023-08-31 Riskmått
Risk 4
Standardavvikelse 1 år [?] 20,1%
Standardavvikelse 3 år [?] 17,1%
Standardavvikelse 5 år [?] 19,8%
Sharpe Ratio 3 år [?] 0,3
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Fondens hållbarhetsbetyg (Morningstar Sustainability Rating, 1-5 glober) sätts på en normalfördelad skala baserat på %-ranken av hållbarhetsrisk inom fondens globala kategori. Fler glober är ett högre betyg, som visar att i genomsnitt mer av fondförmögenheten är investerat i företag som tar låg ESG-risk enligt Sustainalytics utvärdering.

Begränsningar i mätningen
Morningstars beräkning av hållbarhetsrisk mäter enbart bolag som ingår i portföljen. Det innebär att om portföljen utesluter bolag, även kallat negativa urval (till exempel att inte äga aktier i företag som tillverkar alkohol eller i företag som i sin verksamhet orsakar stora utsläpp av koldioxid) är detta något som inte beaktas eller premieras i hållbarhetsriskvärdet. En annan begränsning är att en analys av en enskild portfölj inte kan mäta om förvaltaren har lyckats med positiv påverkan på företagsledningen. En tredje begränsning är att Sustainalytics främst täcker stora börsbolag, men få småbolag innefattas av analysen.