Dynamica 90 Global

Kurs 1 d % 1 v % 1 mån % i år % 1 år % 3 år % 5 år % Datum
124,0 SEK 0,5 0,4 1,9 2,3 1,9 0,2 -0,5 2 jun

Värdet av 100 kr

År Fond, %
2022 -6,0
2021 5,1
2020 -6,7
2019 7,4
Risk 3/7

Risk

Risk 3/7

Alla fonder är graderade i sju riskklasser, 1 för lägst och 7 för högst. Den aktuella riskklassen är 3.

2023-04-30 Regionfördelning
Nordamerika
64,9%
Västeuropa exkl Sverige
15,5%
Asien exkl Japan
12,2%
Japan
5,6%
Övrigt
1,8%
Regionfördelningen är baserad på fondens aktieinnehav som per senaste månadsskifte utgör 64,0% av fonden.
2023-04-30 Regionfördelning
Nordamerika
64,9%
Västeuropa exkl Sverige
15,5%
Asien exkl Japan
12,2%
Japan
5,6%
Övrigt
1,8%
Totalt är 64,0% av portföljens innehav analyserat.

Placeringsinriktning

Dynamica 90 Global är en blandfond med målsättning att ta del av uppgången på den globala aktiemarknaden, samtidigt som kapitalet skyddas från större nedgångar genom skapande av skyddsnivåer för fondvärdet. Detta skall uppnås genom att fonden använder en dynamisk riskallokeringsmodell i syfte att öka eller minska aktieexponeringen vid aktiemarknadens uppgång respektive nedgång. Således skyddas fondens kapital vid större marknadsnedgångar genom att fondens aktieexponering avyttras delvis eller helt till förmån för räntebärande finansiella instrument med kort löptid och likvida medel på konto hos kreditinstitut. Detta kan få till följd att fonden, på grund av en låg eller obefintlig aktieexponering, inte fullt ut får del av en eventuell efterföljande marknadsuppgång.
2023-04-30 Tillgångsfördelning [?]
Aktier
64,0%
Kort ränta
19,4%
Lång ränta
16,7%
Övrigt
0,0%
Fakta om fonden
Fondnamn Dynamica 90 Global
ISIN SE0003655224
Utdelning Nej
Startdatum 2011-04-19
Handel Dagligen
PPM-nummer -
Basvaluta SEK
Förvaltare Thierry Reynier
Ola Brantmark
Fondtyp UCITS
Hållbarhetsbetyg
Koldioxidrisk
Avgifter
Köpavgift -
Säljavgift -
Förvaltningsavgift 1,75%
Resultatbaserad avgift 0,00%
2023-04-30 Riskmått
Risk 3
Standardavvikelse 1 år [?] 6,2%
Standardavvikelse 3 år [?] 5,8%
Standardavvikelse 5 år [?] 6,1%
Sharpe Ratio 3 år [?] -0,2
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Fondens hållbarhetsbetyg (Morningstar Sustainability Rating, 1-5 glober) sätts på en normalfördelad skala baserat på %-ranken av hållbarhetsrisk inom fondens globala kategori. Fler glober är ett högre betyg, som visar att i genomsnitt mer av fondförmögenheten är investerat i företag som tar låg ESG-risk enligt Sustainalytics utvärdering.

Begränsningar i mätningen
Morningstars beräkning av hållbarhetsrisk mäter enbart bolag som ingår i portföljen. Det innebär att om portföljen utesluter bolag, även kallat negativa urval (till exempel att inte äga aktier i företag som tillverkar alkohol eller i företag som i sin verksamhet orsakar stora utsläpp av koldioxid) är detta något som inte beaktas eller premieras i hållbarhetsriskvärdet. En annan begränsning är att en analys av en enskild portfölj inte kan mäta om förvaltaren har lyckats med positiv påverkan på företagsledningen. En tredje begränsning är att Sustainalytics främst täcker stora börsbolag, men få småbolag innefattas av analysen.