Balance Crafted by Ruth

Kurs 1 d % 1 v % 1 mån % i år % 1 år % 3 år % 5 år % Datum
170,9 SEK -0,2 -0,6 0,9 5,4 5,3 4,7 7,4 21 sep

Värdet av 100 kr

År Fond, %
2022 -14,9
2021 12,3
2020 1,7
2019 13,7
Risk 3/7

Risk

Risk 3/7

Alla fonder är graderade i sju riskklasser, 1 för lägst och 7 för högst. Den aktuella riskklassen är 3.

2023-07-31 Regionfördelning
Nordamerika
44,3%
Västeuropa exkl Sverige
18,3%
Sverige
15,8%
Asien exkl Japan
14,2%
Övrigt
7,4%
Regionfördelningen är baserad på fondens aktieinnehav som per senaste månadsskifte utgör 45,7% av fonden.
2023-07-31 Regionfördelning
Nordamerika
44,3%
Västeuropa exkl Sverige
18,3%
Sverige
15,8%
Asien exkl Japan
14,2%
Övrigt
7,4%
Totalt är 45,7% av portföljens innehav analyserat.

Placeringsinriktning

Navigera Balans 1 är en fondandelsfond som placerar i aktiefonder och i räntefonder samt i räntebärande överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument. 10 % investeras i Sverigefonder, 45 % i fonder som sammantaget ger en global exponering och 45 % i räntefonder och räntebärande överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument Valet av fonder baseras på en grundlig analys av de underliggande fondernas filosofi, process, förvaltarteam och historisk avkastning.
2023-07-31 Tillgångsfördelning [?]
Lång ränta
46,7%
Aktier
45,2%
Kort ränta
4,9%
Övrigt
3,2%
Fakta om fonden
Fondnamn Balance Crafted by Ruth
ISIN SE0002278754
Utdelning Nej
Startdatum 2008-08-29
Handel Dagligen
PPM-nummer -
Basvaluta SEK
Förvaltare Per Haldén
-
Fondtyp UCITS
Hållbarhetsbetyg
Koldioxidrisk -
Avgifter
Köpavgift -
Säljavgift -
Förvaltningsavgift 1,55%
Resultatbaserad avgift 0,00%
2023-08-31 Riskmått
Risk 3
Standardavvikelse 1 år [?] 9,7%
Standardavvikelse 3 år [?] 8,7%
Standardavvikelse 5 år [?] 9,8%
Sharpe Ratio 3 år [?] 0,2
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Fondens hållbarhetsbetyg (Morningstar Sustainability Rating, 1-5 glober) sätts på en normalfördelad skala baserat på %-ranken av hållbarhetsrisk inom fondens globala kategori. Fler glober är ett högre betyg, som visar att i genomsnitt mer av fondförmögenheten är investerat i företag som tar låg ESG-risk enligt Sustainalytics utvärdering.

Begränsningar i mätningen
Morningstars beräkning av hållbarhetsrisk mäter enbart bolag som ingår i portföljen. Det innebär att om portföljen utesluter bolag, även kallat negativa urval (till exempel att inte äga aktier i företag som tillverkar alkohol eller i företag som i sin verksamhet orsakar stora utsläpp av koldioxid) är detta något som inte beaktas eller premieras i hållbarhetsriskvärdet. En annan begränsning är att en analys av en enskild portfölj inte kan mäta om förvaltaren har lyckats med positiv påverkan på företagsledningen. En tredje begränsning är att Sustainalytics främst täcker stora börsbolag, men få småbolag innefattas av analysen.