Ruth Core Emerging Markets 1

Kurs 1 d % 1 v % 1 mån % i år % 1 år % 3 år % 5 år % Datum
284,8 SEK -0,5 -1,8 1,3 10,0 10,3 20,0 33,9 21 sep

Värdet av 100 kr

År Fond, %
2022 -12,8
2021 16,2
2020 5,3
2019 27,7
Risk 4/7

Risk

Risk 4/7

Alla fonder är graderade i sju riskklasser, 1 för lägst och 7 för högst. Den aktuella riskklassen är 4.

2023-07-31 Regionfördelning
Asien exkl Japan
43,0%
Sverige
18,4%
Nordamerika
18,1%
Västeuropa exkl Sverige
8,9%
Latinamerika
6,0%
Övrigt
5,6%
Regionfördelningen är baserad på fondens aktieinnehav som per senaste månadsskifte utgör 91,5% av fonden.
2023-07-31 Regionfördelning
Asien exkl Japan
43,0%
Sverige
18,4%
Nordamerika
18,1%
Västeuropa exkl Sverige
8,9%
Latinamerika
6,0%
Övrigt
5,6%
Totalt är 91,5% av portföljens innehav analyserat.

Placeringsinriktning

Navigera Tillväxt 1 är en fondandelsfond som placerar uteslutande i aktiefonder. Valet av fonder baseras på en grundlig analys av de underliggande fondernas filosofi, process, förvaltarteam och historisk avkastning.
2023-07-31 Tillgångsfördelning [?]
Aktier
92,4%
Kort ränta
4,0%
Övrigt
3,5%
Lång ränta
0,1%
Fakta om fonden
Fondnamn Ruth Core Emerging Markets 1
ISIN SE0002278739
Utdelning Nej
Startdatum 2008-08-29
Handel Dagligen
PPM-nummer -
Basvaluta SEK
Förvaltare Per Haldén
-
Fondtyp UCITS
Hållbarhetsbetyg
Koldioxidrisk
Avgifter
Köpavgift -
Säljavgift -
Förvaltningsavgift 1,85%
Resultatbaserad avgift 0,00%
2023-08-31 Riskmått
Risk 4
Standardavvikelse 1 år [?] 13,9%
Standardavvikelse 3 år [?] 11,3%
Standardavvikelse 5 år [?] 16,0%
Sharpe Ratio 3 år [?] 0,6
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Fondens hållbarhetsbetyg (Morningstar Sustainability Rating, 1-5 glober) sätts på en normalfördelad skala baserat på %-ranken av hållbarhetsrisk inom fondens globala kategori. Fler glober är ett högre betyg, som visar att i genomsnitt mer av fondförmögenheten är investerat i företag som tar låg ESG-risk enligt Sustainalytics utvärdering.

Begränsningar i mätningen
Morningstars beräkning av hållbarhetsrisk mäter enbart bolag som ingår i portföljen. Det innebär att om portföljen utesluter bolag, även kallat negativa urval (till exempel att inte äga aktier i företag som tillverkar alkohol eller i företag som i sin verksamhet orsakar stora utsläpp av koldioxid) är detta något som inte beaktas eller premieras i hållbarhetsriskvärdet. En annan begränsning är att en analys av en enskild portfölj inte kan mäta om förvaltaren har lyckats med positiv påverkan på företagsledningen. En tredje begränsning är att Sustainalytics främst täcker stora börsbolag, men få småbolag innefattas av analysen.