Ruth Core Nordic Small Cap

2023-10-31 Regionfördelning
Sverige
78,8%
Västeuropa exkl Sverige
21,2%
Regionfördelningen är baserad på fondens aktieinnehav som per senaste månadsskifte utgör 95,7% av fonden.
2023-10-31 Regionfördelning
Sverige
78,8%
Västeuropa exkl Sverige
21,2%
Totalt är 95,7% av portföljens innehav analyserat.
2023-10-31 Style Box™ [?]
Medelstora mix 26,9%
Små tillväxt 22,4%
Medelstora tillväxt 16,3%
Små mix 15,4%
Medelstora värde 13,8%
Små värde 5,2%
Stora värde -
Stora mix -
Stora tillväxt -
Totalt är 95,7% av portföljens innehav analyserat.
2023-10-31 Style Box™ [?]
Medelstora mix 26,9%
Små tillväxt 22,4%
Medelstora tillväxt 16,3%
Små mix 15,4%
Medelstora värde 13,8%
Små värde 5,2%
Stora värde -
Stora mix -
Stora tillväxt -
Totalt är 95,7% av portföljens innehav analyserat.
2023-10-31 De tio största innehaven
Elekta AB Class B 3,4%
Dios Fastigheter AB 3,3%
Securitas AB Class B 3,2%
Swedish Orphan Biovitrum AB 3,2%
Skanska AB Class B 3,2%
Traton SE 3,2%
Huhtamäki Oyj 3,2%
Getinge AB Class B 3,2%
Axfood AB 3,1%
Duni AB 3,1%
Totalt antal innehav: 38
2023-10-31 Tillgångsfördelning [?]
Aktier
95,7%
Kort ränta
4,3%
Övrigt
0,0%
2023-10-31 Branschfördelning
Industri
42,6%
Sjukvård
18,7%
Konsument, cyklisk
7,3%
Konsument, stabil
6,4%
Finans
6,3%
Råvaror
6,2%
Fastigheter
5,8%
Övrigt
6,6%
Totalt är 95,7% av portföljens innehav analyserat.
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Fondens hållbarhetsbetyg (Morningstar Sustainability Rating, 1-5 glober) sätts på en normalfördelad skala baserat på %-ranken av hållbarhetsrisk inom fondens globala kategori. Fler glober är ett högre betyg, som visar att i genomsnitt mer av fondförmögenheten är investerat i företag som tar låg ESG-risk enligt Sustainalytics utvärdering.

Begränsningar i mätningen
Morningstars beräkning av hållbarhetsrisk mäter enbart bolag som ingår i portföljen. Det innebär att om portföljen utesluter bolag, även kallat negativa urval (till exempel att inte äga aktier i företag som tillverkar alkohol eller i företag som i sin verksamhet orsakar stora utsläpp av koldioxid) är detta något som inte beaktas eller premieras i hållbarhetsriskvärdet. En annan begränsning är att en analys av en enskild portfölj inte kan mäta om förvaltaren har lyckats med positiv påverkan på företagsledningen. En tredje begränsning är att Sustainalytics främst täcker stora börsbolag, men få småbolag innefattas av analysen.