Ruth Core Global Small Cap

2023-10-31 Regionfördelning
Nordamerika
63,2%
Västeuropa exkl Sverige
19,1%
Japan
8,4%
Australien och Nya Zeeland
5,9%
Övrigt
3,4%
Regionfördelningen är baserad på fondens aktieinnehav som per senaste månadsskifte utgör 99,7% av fonden.
2023-10-31 Regionfördelning
Nordamerika
63,2%
Västeuropa exkl Sverige
19,1%
Japan
8,4%
Australien och Nya Zeeland
5,9%
Övrigt
3,4%
Totalt är 99,7% av portföljens innehav analyserat.
2023-10-31 Style Box™ [?]
Små värde 40,7%
Små mix 33,8%
Små tillväxt 19,9%
Medelstora värde 3,9%
Medelstora tillväxt 1,2%
Medelstora mix 0,5%
Stora värde -
Stora mix -
Stora tillväxt -
Totalt är 99,7% av portföljens innehav analyserat.
2023-10-31 Style Box™ [?]
Små värde 40,7%
Små mix 33,8%
Små tillväxt 19,9%
Medelstora värde 3,9%
Medelstora tillväxt 1,2%
Medelstora mix 0,5%
Stora värde -
Stora mix -
Stora tillväxt -
Totalt är 99,7% av portföljens innehav analyserat.
2023-10-31 De tio största innehaven
JINS Holdings Inc 1,6%
Badger Meter Inc 1,6%
ICF International Inc 1,6%
Morgan Sindall Group PLC 1,6%
SunPower Corp 1,6%
Adtalem Global Education Inc 1,5%
MYR Group Inc 1,5%
Array Technologies Inc Ordinary Shares 1,5%
Acuity Brands Inc 1,5%
Progress Software Corp 1,4%
Totalt antal innehav: 107
2023-10-31 Tillgångsfördelning [?]
Aktier
99,7%
Kort ränta
0,3%
Övrigt
0,0%
2023-10-31 Branschfördelning
Industri
20,9%
Finans
14,4%
Teknik
14,3%
Sjukvård
11,0%
Fastigheter
10,4%
Konsument, stabil
8,7%
Energi
6,4%
Konsument, cyklisk
5,6%
Övrigt
8,2%
Totalt är 99,7% av portföljens innehav analyserat.
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Fondens hållbarhetsbetyg (Morningstar Sustainability Rating, 1-5 glober) sätts på en normalfördelad skala baserat på %-ranken av hållbarhetsrisk inom fondens globala kategori. Fler glober är ett högre betyg, som visar att i genomsnitt mer av fondförmögenheten är investerat i företag som tar låg ESG-risk enligt Sustainalytics utvärdering.

Begränsningar i mätningen
Morningstars beräkning av hållbarhetsrisk mäter enbart bolag som ingår i portföljen. Det innebär att om portföljen utesluter bolag, även kallat negativa urval (till exempel att inte äga aktier i företag som tillverkar alkohol eller i företag som i sin verksamhet orsakar stora utsläpp av koldioxid) är detta något som inte beaktas eller premieras i hållbarhetsriskvärdet. En annan begränsning är att en analys av en enskild portfölj inte kan mäta om förvaltaren har lyckats med positiv påverkan på företagsledningen. En tredje begränsning är att Sustainalytics främst täcker stora börsbolag, men få småbolag innefattas av analysen.