Calix Aktier

2023-10-31 Regionfördelning
Nordamerika
43,9%
Sverige
21,5%
Västeuropa exkl Sverige
14,3%
Asien exkl Japan
11,9%
Övrigt
8,4%
Regionfördelningen är baserad på fondens aktieinnehav som per senaste månadsskifte utgör 96,3% av fonden.
2023-10-31 Regionfördelning
Nordamerika
43,9%
Sverige
21,5%
Västeuropa exkl Sverige
14,3%
Asien exkl Japan
11,9%
Övrigt
8,4%
Totalt är 96,3% av portföljens innehav analyserat.
2023-10-31 Style Box™ [?]
Stora tillväxt 21,1%
Stora mix 19,6%
Stora värde 13,8%
Medelstora mix 9,7%
Medelstora värde 8,1%
Små mix 7,7%
Små värde 7,6%
Medelstora tillväxt 6,8%
Små tillväxt 5,7%
Totalt är 95,8% av portföljens innehav analyserat.
2023-10-31 Style Box™ [?]
Stora tillväxt 21,1%
Stora mix 19,6%
Stora värde 13,8%
Medelstora mix 9,7%
Medelstora värde 8,1%
Små mix 7,7%
Små värde 7,6%
Medelstora tillväxt 6,8%
Små tillväxt 5,7%
Totalt är 95,8% av portföljens innehav analyserat.
2023-10-31 De tio största innehaven
Ruth Core Global Equities 17,0%
GS Global CORE Eq I Acc SEK Snap 16,4%
Ruth Core Global Small Cap 15,1%
Ruth Core Swedish Equities 14,3%
Storebrand Global All Countries A SEK 13,6%
Storebrand Emerging Markets Plus A SEK 11,1%
Ruth Core Nordic Small Cap 9,5%
Totalt antal innehav: 7
2023-10-31 Tillgångsfördelning [?]
Aktier
96,3%
Kort ränta
3,6%
Övrigt
0,0%
Lång ränta
0,0%
2023-10-31 Branschfördelning
Industri
20,4%
Teknik
18,9%
Finans
16,9%
Sjukvård
10,6%
Konsument, cyklisk
9,1%
Konsument, stabil
5,7%
Kommunikation
5,4%
Övrigt
12,9%
Totalt är 96,3% av portföljens innehav analyserat.
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Fondens hållbarhetsbetyg (Morningstar Sustainability Rating, 1-5 glober) sätts på en normalfördelad skala baserat på %-ranken av hållbarhetsrisk inom fondens globala kategori. Fler glober är ett högre betyg, som visar att i genomsnitt mer av fondförmögenheten är investerat i företag som tar låg ESG-risk enligt Sustainalytics utvärdering.

Begränsningar i mätningen
Morningstars beräkning av hållbarhetsrisk mäter enbart bolag som ingår i portföljen. Det innebär att om portföljen utesluter bolag, även kallat negativa urval (till exempel att inte äga aktier i företag som tillverkar alkohol eller i företag som i sin verksamhet orsakar stora utsläpp av koldioxid) är detta något som inte beaktas eller premieras i hållbarhetsriskvärdet. En annan begränsning är att en analys av en enskild portfölj inte kan mäta om förvaltaren har lyckats med positiv påverkan på företagsledningen. En tredje begränsning är att Sustainalytics främst täcker stora börsbolag, men få småbolag innefattas av analysen.