Calix Alternativa

2022-04-30 Regionfördelning
Nordamerika
64,7%
Västeuropa exkl Sverige
15,7%
Australien och Nya Zeeland
14,3%
Övrigt
5,3%
Regionfördelningen är baserad på fondens aktieinnehav som per senaste månadsskifte utgör 38,2% av fonden.
2022-04-30 Regionfördelning
Nordamerika
64,7%
Västeuropa exkl Sverige
15,7%
Australien och Nya Zeeland
14,3%
Övrigt
5,3%
Totalt är 38,2% av portföljens innehav analyserat.
2022-04-30 Style Box™ [?]
Stora mix 19,5%
Stora värde 16,0%
Stora tillväxt 14,9%
Små mix 13,9%
Medelstora mix 13,2%
Små tillväxt 9,8%
Medelstora värde 6,4%
Små värde 3,6%
Medelstora tillväxt 2,6%
Totalt är 37,0% av portföljens innehav analyserat.
2022-04-30 Style Box™ [?]
Stora mix 19,5%
Stora värde 16,0%
Stora tillväxt 14,9%
Små mix 13,9%
Medelstora mix 13,2%
Små tillväxt 9,8%
Medelstora värde 6,4%
Små värde 3,6%
Medelstora tillväxt 2,6%
Totalt är 37,0% av portföljens innehav analyserat.
2022-04-30 De tio största innehaven
GS Absolute Ret Trkr I Acc SEK Hdg 32,4%
DWS Invest Global Infras SEK FC1000 22,3%
Jupiter Gold & Silver P2 USD Acc 20,2%
Heptagon Listed Priv Assts SSEK SEK Acc 19,1%
Totalt antal innehav: 4
2022-04-30 Tillgångsfördelning [?]
Aktier
38,2%
Kort ränta
24,3%
Övrigt
21,7%
Lång ränta
15,8%
2022-04-30 Branschfördelning
Råvaror
39,9%
Allmännyttigt
22,9%
Energi
15,0%
Fastigheter
10,0%
Industri
8,9%
Övrigt
3,3%
Totalt är 38,2% av portföljens innehav analyserat.
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Fondens hållbarhetsbetyg (Morningstar Sustainability Rating, 1-5 glober) sätts på en normalfördelad skala baserat på %-ranken av hållbarhetsrisk inom fondens globala kategori. Fler glober är ett högre betyg, som visar att i genomsnitt mer av fondförmögenheten är investerat i företag som tar låg ESG-risk enligt Sustainalytics utvärdering.

Begränsningar i mätningen
Morningstars beräkning av hållbarhetsrisk mäter enbart bolag som ingår i portföljen. Det innebär att om portföljen utesluter bolag, även kallat negativa urval (till exempel att inte äga aktier i företag som tillverkar alkohol eller i företag som i sin verksamhet orsakar stora utsläpp av koldioxid) är detta något som inte beaktas eller premieras i hållbarhetsriskvärdet. En annan begränsning är att en analys av en enskild portfölj inte kan mäta om förvaltaren har lyckats med positiv påverkan på företagsledningen. En tredje begränsning är att Sustainalytics främst täcker stora börsbolag, men få småbolag innefattas av analysen.