Calix Räntor

2023-10-31 De tio största innehaven
Öhman Obligationsfond A 17,6%
GS Global Fixed Inc (Hdg) I Acc SEK Hdg 17,2%
Storebrand Grön Obligation A SEK 17,0%
GS Glbl Fxd Inc Plus (Hdg) I Acc SEK Hdg 16,6%
iShares Core Global Aggt Bd ETF SEK HAcc 16,5%
iShares Global Aggt Bd ESG ETF SEK H Acc 13,9%
Totalt antal innehav: 6
2023-10-31 Tillgångsfördelning [?]
Lång ränta
105,6%
Övrigt
0,1%
Aktier
0,0%
Kort ränta
-5,8%
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Fondens hållbarhetsbetyg (Morningstar Sustainability Rating, 1-5 glober) sätts på en normalfördelad skala baserat på %-ranken av hållbarhetsrisk inom fondens globala kategori. Fler glober är ett högre betyg, som visar att i genomsnitt mer av fondförmögenheten är investerat i företag som tar låg ESG-risk enligt Sustainalytics utvärdering.

Begränsningar i mätningen
Morningstars beräkning av hållbarhetsrisk mäter enbart bolag som ingår i portföljen. Det innebär att om portföljen utesluter bolag, även kallat negativa urval (till exempel att inte äga aktier i företag som tillverkar alkohol eller i företag som i sin verksamhet orsakar stora utsläpp av koldioxid) är detta något som inte beaktas eller premieras i hållbarhetsriskvärdet. En annan begränsning är att en analys av en enskild portfölj inte kan mäta om förvaltaren har lyckats med positiv påverkan på företagsledningen. En tredje begränsning är att Sustainalytics främst täcker stora börsbolag, men få småbolag innefattas av analysen.