Navigera Classic 20

2022-06-30 Regionfördelning
Nordamerika
64,7%
Västeuropa exkl Sverige
15,8%
Asien exkl Japan
10,9%
Övrigt
8,6%
Regionfördelningen är baserad på fondens aktieinnehav som per senaste månadsskifte utgör 22,2% av fonden.
2022-06-30 Regionfördelning
Nordamerika
64,7%
Västeuropa exkl Sverige
15,8%
Asien exkl Japan
10,9%
Övrigt
8,6%
Totalt är 22,2% av portföljens innehav analyserat.
2022-06-30 Style Box™ [?]
Stora mix 29,4%
Stora tillväxt 21,1%
Stora värde 18,6%
Medelstora mix 11,3%
Medelstora värde 6,9%
Medelstora tillväxt 5,5%
Små mix 3,2%
Små värde 2,5%
Små tillväxt 1,6%
Totalt är 21,8% av portföljens innehav analyserat.
2022-06-30 Style Box™ [?]
Stora mix 29,4%
Stora tillväxt 21,1%
Stora värde 18,6%
Medelstora mix 11,3%
Medelstora värde 6,9%
Medelstora tillväxt 5,5%
Små mix 3,2%
Små värde 2,5%
Små tillväxt 1,6%
Totalt är 21,8% av portföljens innehav analyserat.
2022-06-30 De tio största innehaven
iShares Global Aggt Bd ESG ETF SEK H Acc 18,0%
GS Glbl Fxd Inc Plus (Hdg) IO Acc SEK H 16,7%
GS Glbl Crdt (Hdg) IO Acc SEK H 16,1%
GSF II GS Mlt-Mgr Glbl Eq IO SEK Acc 7,5%
State Street Wld ESG Scrn Idx Eq I SEK H 5,5%
iShares Core Global Aggt Bd ETF SEK HAcc 4,1%
Neuberger Berman EM DbtHrdCcy SEK I2 A C 3,1%
iShares $ Treasury Bd 1-3y ETF USD Dist 3,0%
Fort Global UCITS Contrarian PN SEK H 2,2%
iShares ESG Scrn Gl CorpBd Idx InsGBPH A 2,2%
Totalt antal innehav: 23
2022-06-30 Tillgångsfördelning [?]
Lång ränta
74,6%
Aktier
22,1%
Övrigt
7,7%
Kort ränta
-4,4%
2022-06-30 Branschfördelning
Teknik
16,4%
Sjukvård
13,5%
Finans
13,4%
Fastigheter
9,9%
Energi
9,7%
Konsument, cyklisk
9,0%
Industri
7,4%
Kommunikation
6,9%
Konsument, stabil
5,9%
Övrigt
7,9%
Totalt är 22,2% av portföljens innehav analyserat.
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Fondens hållbarhetsbetyg (Morningstar Sustainability Rating, 1-5 glober) sätts på en normalfördelad skala baserat på %-ranken av hållbarhetsrisk inom fondens globala kategori. Fler glober är ett högre betyg, som visar att i genomsnitt mer av fondförmögenheten är investerat i företag som tar låg ESG-risk enligt Sustainalytics utvärdering.

Begränsningar i mätningen
Morningstars beräkning av hållbarhetsrisk mäter enbart bolag som ingår i portföljen. Det innebär att om portföljen utesluter bolag, även kallat negativa urval (till exempel att inte äga aktier i företag som tillverkar alkohol eller i företag som i sin verksamhet orsakar stora utsläpp av koldioxid) är detta något som inte beaktas eller premieras i hållbarhetsriskvärdet. En annan begränsning är att en analys av en enskild portfölj inte kan mäta om förvaltaren har lyckats med positiv påverkan på företagsledningen. En tredje begränsning är att Sustainalytics främst täcker stora börsbolag, men få småbolag innefattas av analysen.