Ruth Global Change Equities

2023-10-31 Regionfördelning
Nordamerika
55,5%
Västeuropa exkl Sverige
27,8%
Japan
6,0%
Övrigt
10,7%
Regionfördelningen är baserad på fondens aktieinnehav som per senaste månadsskifte utgör 98,8% av fonden.
2023-10-31 Regionfördelning
Nordamerika
55,5%
Västeuropa exkl Sverige
27,8%
Japan
6,0%
Övrigt
10,7%
Totalt är 98,8% av portföljens innehav analyserat.
2023-10-31 Style Box™ [?]
Stora tillväxt 22,0%
Medelstora mix 21,0%
Medelstora tillväxt 16,7%
Stora mix 15,8%
Medelstora värde 6,6%
Små tillväxt 5,4%
Stora värde 5,3%
Små mix 4,9%
Små värde 2,3%
Totalt är 98,1% av portföljens innehav analyserat.
2023-10-31 Style Box™ [?]
Stora tillväxt 22,0%
Medelstora mix 21,0%
Medelstora tillväxt 16,7%
Stora mix 15,8%
Medelstora värde 6,6%
Små tillväxt 5,4%
Stora värde 5,3%
Små mix 4,9%
Små värde 2,3%
Totalt är 98,1% av portföljens innehav analyserat.
2023-10-31 De tio största innehaven
Liontrust GF Sust Fut Glb Gr B8 Acc USD 17,5%
Global Impact Value Eq Strat I USD Acc 17,4%
Storebrand Global Solutions A SEK 16,8%
Montanaro Better World EUR Dis 14,4%
RobecoSAM QI Glbl SDG & Clmt Cnsrv EqsI€ 14,0%
Stewart Inv Wldwd Sustnby B USD Acc 13,1%
WHEB Sustainable Impact C USD Acc 7,0%
Totalt antal innehav: 7
2023-10-31 Tillgångsfördelning [?]
Aktier
98,8%
Kort ränta
1,1%
Övrigt
0,0%
2023-10-31 Branschfördelning
Teknik
25,3%
Industri
23,0%
Sjukvård
18,6%
Finans
11,6%
Konsument, cyklisk
7,1%
Övrigt
14,4%
Totalt är 98,8% av portföljens innehav analyserat.
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Fondens hållbarhetsbetyg (Morningstar Sustainability Rating, 1-5 glober) sätts på en normalfördelad skala baserat på %-ranken av hållbarhetsrisk inom fondens globala kategori. Fler glober är ett högre betyg, som visar att i genomsnitt mer av fondförmögenheten är investerat i företag som tar låg ESG-risk enligt Sustainalytics utvärdering.

Begränsningar i mätningen
Morningstars beräkning av hållbarhetsrisk mäter enbart bolag som ingår i portföljen. Det innebär att om portföljen utesluter bolag, även kallat negativa urval (till exempel att inte äga aktier i företag som tillverkar alkohol eller i företag som i sin verksamhet orsakar stora utsläpp av koldioxid) är detta något som inte beaktas eller premieras i hållbarhetsriskvärdet. En annan begränsning är att en analys av en enskild portfölj inte kan mäta om förvaltaren har lyckats med positiv påverkan på företagsledningen. En tredje begränsning är att Sustainalytics främst täcker stora börsbolag, men få småbolag innefattas av analysen.