Ruth Core Swedish Equities

2023-10-31 Regionfördelning
Sverige
86,4%
Västeuropa exkl Sverige
13,6%
Regionfördelningen är baserad på fondens aktieinnehav som per senaste månadsskifte utgör 99,1% av fonden.
2023-10-31 Regionfördelning
Sverige
86,4%
Västeuropa exkl Sverige
13,6%
Totalt är 99,1% av portföljens innehav analyserat.
2023-10-31 Style Box™ [?]
Stora tillväxt 35,1%
Stora värde 18,6%
Stora mix 17,0%
Medelstora mix 12,5%
Medelstora värde 8,3%
Medelstora tillväxt 7,0%
Små tillväxt 1,1%
Små mix 0,4%
Små värde -
Totalt är 99,1% av portföljens innehav analyserat.
2023-10-31 Style Box™ [?]
Stora tillväxt 35,1%
Stora värde 18,6%
Stora mix 17,0%
Medelstora mix 12,5%
Medelstora värde 8,3%
Medelstora tillväxt 7,0%
Små tillväxt 1,1%
Små mix 0,4%
Små värde -
Totalt är 99,1% av portföljens innehav analyserat.
2023-10-31 De tio största innehaven
Investor AB Class B 7,4%
Volvo AB Class B 5,5%
AstraZeneca PLC 5,1%
Atlas Copco AB Class A 4,7%
Atlas Copco AB Class B 4,6%
ABB Ltd 4,4%
Nordea Bank Abp 4,0%
Svenska Handelsbanken AB Class A 3,7%
Epiroc AB Ordinary Shares - Class A 3,5%
Skandinaviska Enskilda Banken AB Class A 3,4%
Totalt antal innehav: 35
2023-10-31 Tillgångsfördelning [?]
Aktier
99,1%
Kort ränta
0,9%
Övrigt
0,0%
2023-10-31 Branschfördelning
Industri
39,3%
Finans
25,0%
Teknik
7,6%
Råvaror
6,5%
Sjukvård
6,3%
Övrigt
15,3%
Totalt är 99,1% av portföljens innehav analyserat.
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Fondens hållbarhetsbetyg (Morningstar Sustainability Rating, 1-5 glober) sätts på en normalfördelad skala baserat på %-ranken av hållbarhetsrisk inom fondens globala kategori. Fler glober är ett högre betyg, som visar att i genomsnitt mer av fondförmögenheten är investerat i företag som tar låg ESG-risk enligt Sustainalytics utvärdering.

Begränsningar i mätningen
Morningstars beräkning av hållbarhetsrisk mäter enbart bolag som ingår i portföljen. Det innebär att om portföljen utesluter bolag, även kallat negativa urval (till exempel att inte äga aktier i företag som tillverkar alkohol eller i företag som i sin verksamhet orsakar stora utsläpp av koldioxid) är detta något som inte beaktas eller premieras i hållbarhetsriskvärdet. En annan begränsning är att en analys av en enskild portfölj inte kan mäta om förvaltaren har lyckats med positiv påverkan på företagsledningen. En tredje begränsning är att Sustainalytics främst täcker stora börsbolag, men få småbolag innefattas av analysen.