Balance Crafted by Ruth

2023-10-31 Regionfördelning
Nordamerika
44,3%
Sverige
18,6%
Västeuropa exkl Sverige
17,6%
Asien exkl Japan
12,6%
Övrigt
6,8%
Regionfördelningen är baserad på fondens aktieinnehav som per senaste månadsskifte utgör 41,5% av fonden.
2023-10-31 Regionfördelning
Nordamerika
44,3%
Sverige
18,6%
Västeuropa exkl Sverige
17,6%
Asien exkl Japan
12,6%
Övrigt
6,8%
Totalt är 41,5% av portföljens innehav analyserat.
2023-10-31 Style Box™ [?]
Stora tillväxt 26,5%
Stora mix 23,9%
Stora värde 15,5%
Medelstora mix 10,0%
Medelstora tillväxt 6,6%
Medelstora värde 6,0%
Små mix 4,8%
Små tillväxt 3,8%
Små värde 2,8%
Totalt är 40,6% av portföljens innehav analyserat.
2023-10-31 Style Box™ [?]
Stora tillväxt 26,5%
Stora mix 23,9%
Stora värde 15,5%
Medelstora mix 10,0%
Medelstora tillväxt 6,6%
Medelstora värde 6,0%
Små mix 4,8%
Små tillväxt 3,8%
Små värde 2,8%
Totalt är 40,6% av portföljens innehav analyserat.
2023-10-31 De tio största innehaven
GSF II GS Mlt-Mgr Glbl Eq I SEK Acc 12,2%
iShares $ Treasury Bd 1-3y ETF USD Dist 8,0%
State Street World Scrn Idx Eq I SEK H 6,3%
GS Alternative Trend I Acc SEK Hdg 5,2%
Ruth Core Swedish Equities 4,5%
Carnegie Spin-Off A 3,2%
GSF II GS Glb Mlt-Mgr Alts ISEK H Ft Acc 3,0%
Vanguard Glb Small-Cp Idx Ins Pl € Acc 2,8%
BlackRock Advantage US Eq D SEK H Acc 2,6%
Robeco Emerging Markets Equities I SEK 2,5%
Totalt antal innehav: 431
2023-10-31 Tillgångsfördelning [?]
Aktier
41,0%
Lång ränta
35,7%
Kort ränta
23,1%
Övrigt
0,3%
2023-10-31 Branschfördelning
Teknik
18,5%
Industri
16,7%
Finans
15,0%
Sjukvård
12,4%
Konsument, cyklisk
9,9%
Kommunikation
8,5%
Konsument, stabil
6,3%
Övrigt
12,5%
Totalt är 41,5% av portföljens innehav analyserat.
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Fondens hållbarhetsbetyg (Morningstar Sustainability Rating, 1-5 glober) sätts på en normalfördelad skala baserat på %-ranken av hållbarhetsrisk inom fondens globala kategori. Fler glober är ett högre betyg, som visar att i genomsnitt mer av fondförmögenheten är investerat i företag som tar låg ESG-risk enligt Sustainalytics utvärdering.

Begränsningar i mätningen
Morningstars beräkning av hållbarhetsrisk mäter enbart bolag som ingår i portföljen. Det innebär att om portföljen utesluter bolag, även kallat negativa urval (till exempel att inte äga aktier i företag som tillverkar alkohol eller i företag som i sin verksamhet orsakar stora utsläpp av koldioxid) är detta något som inte beaktas eller premieras i hållbarhetsriskvärdet. En annan begränsning är att en analys av en enskild portfölj inte kan mäta om förvaltaren har lyckats med positiv påverkan på företagsledningen. En tredje begränsning är att Sustainalytics främst täcker stora börsbolag, men få småbolag innefattas av analysen.