Ruth Core Emerging Markets 1

2023-10-31 Regionfördelning
Asien exkl Japan
77,5%
Latinamerika
10,2%
Afrika och Mellanöstern
9,3%
Övrigt
3,0%
Regionfördelningen är baserad på fondens aktieinnehav som per senaste månadsskifte utgör 94,2% av fonden.
2023-10-31 Regionfördelning
Asien exkl Japan
77,5%
Latinamerika
10,2%
Afrika och Mellanöstern
9,3%
Övrigt
3,0%
Totalt är 94,2% av portföljens innehav analyserat.
2023-10-31 Style Box™ [?]
Stora mix 43,9%
Stora värde 24,2%
Stora tillväxt 20,2%
Medelstora mix 4,3%
Medelstora värde 4,3%
Medelstora tillväxt 2,1%
Små mix 0,3%
Små värde 0,3%
Små tillväxt 0,3%
Totalt är 91,5% av portföljens innehav analyserat.
2023-10-31 Style Box™ [?]
Stora mix 43,9%
Stora värde 24,2%
Stora tillväxt 20,2%
Medelstora mix 4,3%
Medelstora värde 4,3%
Medelstora tillväxt 2,1%
Små mix 0,3%
Små värde 0,3%
Små tillväxt 0,3%
Totalt är 91,5% av portföljens innehav analyserat.
2023-10-31 De tio största innehaven
GSF II GS Mlt-Mgr Em Mkts Eq I USD Acc 16,9%
State Street Glb EM Scd Idx Eq I SEK 16,5%
iShares MSCI EM SRI ETF USD Acc 14,1%
iShares MSCI EM IMI ESG Scrn ETF USD Acc 11,6%
iShares MSCI EM ESG Enhanced ETF USD Inc 11,2%
Xtrackers MSCI Emerging Markets ETF 1C 10,9%
Robeco Emerging Markets Equities I SEK 8,8%
Allspring (Lux) WW EM Eq I SEK Acc 5,3%
Polar Cap Fds 3,6%
Keel Nordic Equity C1 SEK H Cap 0,0%
Totalt antal innehav: 12
2023-10-31 Tillgångsfördelning [?]
Aktier
94,6%
Övrigt
3,6%
Kort ränta
1,8%
Lång ränta
0,0%
2023-10-31 Branschfördelning
Finans
23,3%
Teknik
19,1%
Konsument, cyklisk
14,7%
Kommunikation
11,3%
Råvaror
6,4%
Konsument, stabil
6,4%
Industri
6,1%
Övrigt
12,8%
Totalt är 94,2% av portföljens innehav analyserat.
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Fondens hållbarhetsbetyg (Morningstar Sustainability Rating, 1-5 glober) sätts på en normalfördelad skala baserat på %-ranken av hållbarhetsrisk inom fondens globala kategori. Fler glober är ett högre betyg, som visar att i genomsnitt mer av fondförmögenheten är investerat i företag som tar låg ESG-risk enligt Sustainalytics utvärdering.

Begränsningar i mätningen
Morningstars beräkning av hållbarhetsrisk mäter enbart bolag som ingår i portföljen. Det innebär att om portföljen utesluter bolag, även kallat negativa urval (till exempel att inte äga aktier i företag som tillverkar alkohol eller i företag som i sin verksamhet orsakar stora utsläpp av koldioxid) är detta något som inte beaktas eller premieras i hållbarhetsriskvärdet. En annan begränsning är att en analys av en enskild portfölj inte kan mäta om förvaltaren har lyckats med positiv påverkan på företagsledningen. En tredje begränsning är att Sustainalytics främst täcker stora börsbolag, men få småbolag innefattas av analysen.