Navigera Classic 20

Fondens jämförelseindex Kompositindex Navigera Classic 20: 20% Morningstar Global Market NR, 40% OMRX T-Bond, 40% OMRX T-Bill.

*Avkastningen för kompositindexet kan komma att avvika från fondens officiella jämförelseindex (20% MSCI AC World Net, 40% OMRX T-Bond, 40% OMRX T-Bill)

År Fond, %
2022 -13,8
2021 4,8
2020 1,6
Period Fond, %
i år 2,8
1 år -3,1
2 år -9,4
3 år -3,8
5 år -
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Fondens hållbarhetsbetyg (Morningstar Sustainability Rating, 1-5 glober) sätts på en normalfördelad skala baserat på %-ranken av hållbarhetsrisk inom fondens globala kategori. Fler glober är ett högre betyg, som visar att i genomsnitt mer av fondförmögenheten är investerat i företag som tar låg ESG-risk enligt Sustainalytics utvärdering.

Begränsningar i mätningen
Morningstars beräkning av hållbarhetsrisk mäter enbart bolag som ingår i portföljen. Det innebär att om portföljen utesluter bolag, även kallat negativa urval (till exempel att inte äga aktier i företag som tillverkar alkohol eller i företag som i sin verksamhet orsakar stora utsläpp av koldioxid) är detta något som inte beaktas eller premieras i hållbarhetsriskvärdet. En annan begränsning är att en analys av en enskild portfölj inte kan mäta om förvaltaren har lyckats med positiv påverkan på företagsledningen. En tredje begränsning är att Sustainalytics främst täcker stora börsbolag, men få småbolag innefattas av analysen.