Portföljanalys: Aktiv Potential

Portföljanalys

Fond Risk Avgift Portföljdatum Vikt
Länsförsäkringar Global Vision B 5 1,20% 2023-04-30 20,0%
Länsförsäkringar Sverige Vision B 6 1,20% 2023-04-30 15,0%
Wellington Global Research * 6 0,50% 2023-04-30 15,0%
Impax Global Equity Opportunities B * 6 1,50% 2023-04-30 10,0%
Länsförsäkringar Småbolag Sverige Vision B 6 1,40% 2023-04-30 10,0%
Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Aktiv B 6 1,40% 2023-04-30 10,0%
Robeco BP Global Premium 5 1,25% 2023-04-30 10,0%
Wellington Global Quality Growth * 6 0,75% 2023-04-30 10,0%
Genomsnittlig avgift 1,13%
*  Fonden kompletteras med kategoriindex för del av perioden.

Tillgångsfördelning

Detaljerad vy Tillgångsfördelning [?]
Namn Innehav %
Aktier 97,3
Kassa (< 3 mån) 2,7
Obligation (> 3 mån) 0,0
Övrigt 0,0
Totalt är 100,0% av portföljens innehav analyserat.

Sektorfördelning

Detaljerad vy Branschfördelning
Namn Innehav %
Finans 18,7
Teknik 17,7
Industri 17,4
Sjukvård 13,9
Konsument, cyklisk 8,3
Kommunikation 7,1
Konsument, stabil 5,8
Övrigt 11,1
Totalt är 96,6% av portföljens innehav analyserat.

Style Box

Detaljerad vy Style Box™ [?]
Stora tillväxt 28,0%
Stora mix 25,3%
Stora värde 16,0%
Medelstora mix 12,2%
Medelstora tillväxt 6,3%
Medelstora värde 6,1%
Små tillväxt 3,2%
Små mix 2,4%
Små värde 0,5%
Nedbrytningen baseras endast på aktierna i portföljen.

10 största innehaven

Överlapp 10 största innehaven
Namn Bransch (aktier) Löptid (räntor) Land %
Microsoft Corp
- 2,7
Apple Inc
- 1,7
AstraZeneca PLC
- 1,2
Amazon.com Inc
- 1,1
Volvo AB Class B
- 1,1
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
- 1,0
Investor AB Class B
- 0,9
Alphabet Inc Class A
- 0,9
AIA Group Ltd
- 0,9
Assa Abloy AB Class B
- 0,8
Totalt antal innehav: 112

Kursutveckling (SEK)

Portfölj
-

Regionfördelning

Detaljerad vy Geografisk fördelning
Namn Innehav %
Nordamerika 39,5
Sverige 22,8
Västeuropa exkl Sverige 20,9
Asien exkl Japan 11,6
Övrigt 5,2
Totalt är 97,1% av portföljens innehav analyserat.

Risk/Avkastning (5 år)

Risk/Avkastning
Std. Avk.
Portfölj
15,2% 62,0%
Länsförsäkringar Global Vision..
15,7% 65,1%
Länsförsäkringar Sverige Visio..
18,1% 61,8%
Wellington Global Research *
15,8% 61,5%
Impax Global Equity Opportunit.. *
15,7% 92,8%
Länsförsäkringar Småbolag Sver..
22,8% 83,9%
Länsförsäkringar Tillväxtmarkn..
16,6% 5,1%
Robeco BP Global Premium
17,5% 53,0%
Wellington Global Quality Grow.. *
14,9% 62,7%
*  Fonden kompletteras med kategoriindex för del av perioden.
Sparande i fonder innebär alltid en risk. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Läs mer om risk i fonder. Informationen baseras på uppgifter från Morningstar. Länsförsäkringar reserverar sig för eventuella fel i informationen. Varken Morningstar eller Länsförsäkringar ansvarar för skada, vare sig direkt eller indirekt på grund av eventuella brister eller fel i informationen. Användare får inte förlita sig på informationen utan att ha gjort vederbörliga kontroller. Vid omräkning av fondkurserna till svensk valuta används olika valutakurser av olika aktörer vilket innebär att marginella avvikelser kan förekomma vid en jämförelse. Vid jämförelser och portföljanalyser av fonder är det möjligt att välja och analysera fonder från olika utbud vilket kan medföra att du inte kan genomföra köp eller fondbyte av alla fonder som inkluderats.