Portföljanalys: Hållbarhetsinriktad Stabil

Portföljanalys

Fond Risk Avgift Portföljdatum Vikt
Länsförsäkringar Kort Räntefond 1 0,20% 2022-04-30 20,0%
SEB Green Bond Fund * 2 0,40% 2022-04-30 20,0%
Länsförsäkringar Global Vision B 5 1,20% 2022-04-30 15,0%
RobecoSAM Global SDG Credits * 4 0,80% 2022-03-31 15,0%
BlackRock ESG Emerging Markets Bond * 5 1,00% 2022-03-31 10,0%
Länsförsäkringar Sverige Vision B 6 1,20% 2022-04-30 10,0%
Länsförsäkringar Multistrategi * 3 1,00% 2022-04-30 5,0%
Robeco Global Sustainable Conservative * 5 0,80% 2022-03-31 5,0%
Genomsnittlig avgift 0,73%
*  Fonden kompletteras med kategoriindex för del av perioden.

Tillgångsfördelning

Detaljerad vy Tillgångsfördelning [?]
Namn Innehav %
Obligation (> 3 mån) 62,1
Aktier 31,1
Övrigt 3,5
Kassa (< 3 mån) 3,3
Totalt är 100,0% av portföljens innehav analyserat.

Sektorfördelning

Detaljerad vy Branschfördelning
Namn Innehav %
Finans 20,3
Teknik 19,0
Industri 17,8
Sjukvård 13,6
Konsument, stabil 7,3
Kommunikation 6,7
Konsument, cyklisk 6,7
Övrigt 8,7
Totalt är 31,1% av portföljens innehav analyserat.

Style Box

Detaljerad vy Style Box™ [?]
Stora mix 27,7%
Stora tillväxt 25,2%
Stora värde 22,3%
Medelstora mix 11,3%
Medelstora värde 6,6%
Medelstora tillväxt 4,2%
Små mix 0,9%
Små värde 0,9%
Små tillväxt 0,8%
Nedbrytningen baseras endast på aktierna i portföljen.

10 största innehaven

Överlapp 10 största innehaven
Namn Bransch (aktier) Löptid (räntor) Land %
Euro Bobl Future June 22 2022-06-10 1,9
5 Year Treasury Note Future June 22 2022-07-06 1,9
Swap/12/13/2026/P:EUR/EURIBOR/6M /R:EUR -0.11050 Pay 2026-12-13 1,9
Swap/11/22/2026/P:EUR/EURIBOR/6M /R:EUR -0.10650 Pay 2026-11-22 1,7
US Treasury Bond Future June 22 2022-06-21 1,6
Apple Inc
- 1,0
Microsoft Corp
- 0,9
Schroder Invmt Fd FlexCatBd A Acc USD - 0,8
Euro Bund Future June 22 2022-06-10 0,8
European Investment Bank 2.5% 2024-10-15 0,8
Totalt antal innehav: 185

Kursutveckling (SEK)

Portfölj
-

Regionfördelning

Detaljerad vy Geografisk fördelning
Namn Innehav %
Nordamerika 46,1
Sverige 26,8
Västeuropa exkl Sverige 17,3
Övrigt 9,8
Totalt är 31,1% av portföljens innehav analyserat.

Risk/Avkastning (5 år)

Risk/Avkastning
Std. Avk.
Portfölj
5,7% 18,2%
Länsförsäkringar Kort Räntefon..
0,6% -0,8%
SEB Green Bond Fund *
1,5% -3,3%
Länsförsäkringar Global Vision..
14,3% 74,8%
RobecoSAM Global SDG Credits *
8,8% 10,3%
BlackRock ESG Emerging Markets.. *
8,9% -3,0%
Länsförsäkringar Sverige Visio..
16,0% 64,4%
Länsförsäkringar Multistrategi *
5,7% -6,6%
Robeco Global Sustainable Cons.. *
13,1% 50,8%
*  Fonden kompletteras med kategoriindex för del av perioden.
Sparande i fonder innebär alltid en risk. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Läs mer om risk i fonder. Informationen baseras på uppgifter från Morningstar. Länsförsäkringar reserverar sig för eventuella fel i informationen. Varken Morningstar eller Länsförsäkringar ansvarar för skada, vare sig direkt eller indirekt på grund av eventuella brister eller fel i informationen. Användare får inte förlita sig på informationen utan att ha gjort vederbörliga kontroller. Vid omräkning av fondkurserna till svensk valuta används olika valutakurser av olika aktörer vilket innebär att marginella avvikelser kan förekomma vid en jämförelse. Vid jämförelser och portföljanalyser av fonder är det möjligt att välja och analysera fonder från olika utbud vilket kan medföra att du inte kan genomföra köp eller fondbyte av alla fonder som inkluderats.