Portföljanalys: Aktiv Tillväxt

Portföljanalys

Fond Risk Avgift Portföljdatum Vikt
Länsförsäkringar Global Vision B * 5 1,20% 2021-10-31 25,0%
Länsförsäkringar Sverige Vision B * 6 1,20% 2021-10-31 25,0%
BlackRock ESG Emerging Markets Bond * 5 1,00% 2021-10-31 10,0%
Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Aktiv B * 6 1,40% 2021-10-31 10,0%
Robeco BP Global Premium * 5 1,25% 2021-10-31 10,0%
Wellington Global Quality Growth * 6 0,75% 2021-10-31 10,0%
Länsförsäkringar Lång Räntefond B * 3 0,50% - 5,0%
Länsförsäkringar Multistrategi * 3 1,00% 2021-10-31 5,0%
Genomsnittlig avgift 1,12%
*  Fonden kompletteras med kategoriindex för del av perioden.

Tillgångsfördelning

Detaljerad vy Tillgångsfördelning [?]
Namn Innehav %
Aktier 84,8
Obligation (> 3 mån) 11,1
Kassa (< 3 mån) 3,6
Övrigt 0,6
Totalt är 95,0% av portföljens innehav analyserat.

Sektorfördelning

Detaljerad vy Branschfördelning
Namn Innehav %
Finans 21,7
Teknik 18,5
Industri 18,2
Sjukvård 11,6
Konsument, cyklisk 10,0
Kommunikation 7,1
Övrigt 12,8
Totalt är 80,2% av portföljens innehav analyserat.

Style Box

Detaljerad vy Style Box™ [?]
Stora mix 40,7%
Stora tillväxt 24,4%
Stora värde 13,0%
Medelstora mix 8,1%
Medelstora värde 6,5%
Medelstora tillväxt 4,6%
Små mix 1,5%
Små värde 0,8%
Små tillväxt 0,5%
Nedbrytningen baseras endast på aktierna i portföljen.

10 största innehaven

Överlapp 10 största innehaven
Namn Bransch (aktier) Löptid (räntor) Land %
Atlas Copco AB A
- 2,1
Investor AB Class B
- 1,8
Microsoft Corp
- 1,7
AstraZeneca PLC
- 1,6
Skandinaviska Enskilda Banken AB Class A
- 1,4
Volvo AB B
- 1,4
Nordea Bank Abp
- 1,3
Novo Nordisk A/S Class B
- 1,3
Telefonaktiebolaget L M Ericsson Class B
- 1,2
Apple Inc
- 1,2
Totalt antal innehav: 99

Kursutveckling (SEK)

Portfölj
-

Regionfördelning

Detaljerad vy Geografisk fördelning
Namn Innehav %
Nordamerika 37,1
Sverige 25,1
Västeuropa exkl Sverige 18,1
Asien exkl Japan 13,2
Övrigt 6,5
Totalt är 80,4% av portföljens innehav analyserat.

Risk/Avkastning (5 år)

Risk/Avkastning
Std. Avk.
Portfölj
11,4% 69,4%
Länsförsäkringar Global Vision.. *
14,0% 94,1%
Länsförsäkringar Sverige Visio.. *
15,5% 100,0%
BlackRock ESG Emerging Markets.. *
8,7% 6,1%
Länsförsäkringar Tillväxtmarkn.. *
14,0% 54,9%
Robeco BP Global Premium *
16,3% 47,3%
Wellington Global Quality Grow.. *
13,7% 128,3%
Länsförsäkringar Lång Räntefon.. *
2,5% 3,8%
Länsförsäkringar Multistrategi *
6,1% 3,1%
*  Fonden kompletteras med kategoriindex för del av perioden.
Sparande i fonder innebär alltid en risk. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Läs mer om risk i fonder. Informationen baseras på uppgifter från Morningstar. Länsförsäkringar reserverar sig för eventuella fel i informationen. Varken Morningstar eller Länsförsäkringar ansvarar för skada, vare sig direkt eller indirekt på grund av eventuella brister eller fel i informationen. Användare får inte förlita sig på informationen utan att ha gjort vederbörliga kontroller. Vid omräkning av fondkurserna till svensk valuta används olika valutakurser av olika aktörer vilket innebär att marginella avvikelser kan förekomma vid en jämförelse. Vid jämförelser och portföljanalyser av fonder är det möjligt att välja och analysera fonder från olika utbud vilket kan medföra att du inte kan genomföra köp eller fondbyte av alla fonder som inkluderats.