Portföljanalys: Aktiv Potential

Portföljanalys

Fond Risk Avgift Portföljdatum Vikt
Länsförsäkringar Global Vision B 5 1,20% 2023-02-28 20,0%
Länsförsäkringar Sverige Vision B 6 1,20% 2023-02-28 15,0%
Wellington Global Research * 6 0,50% 2023-01-31 15,0%
Impax Global Equity Opportunities B * 6 1,50% 2023-01-31 10,0%
Länsförsäkringar Småbolag Sverige Vision B 6 1,40% 2023-02-28 10,0%
Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Aktiv B 6 1,40% 2023-02-28 10,0%
Robeco BP Global Premium 5 1,25% 2023-01-31 10,0%
Wellington Global Quality Growth * 6 0,75% 2023-01-31 10,0%
Genomsnittlig avgift 1,13%
*  Fonden kompletteras med kategoriindex för del av perioden.

Tillgångsfördelning

Detaljerad vy Tillgångsfördelning [?]
Namn Innehav %
Aktier 97,4
Kassa (< 3 mån) 2,6
Obligation (> 3 mån) 0,0
Övrigt 0,0
Totalt är 100,0% av portföljens innehav analyserat.

Sektorfördelning

Detaljerad vy Branschfördelning
Namn Innehav %
Finans 20,2
Industri 17,6
Teknik 16,6
Sjukvård 13,7
Konsument, cyklisk 7,6
Kommunikation 6,6
Råvaror 5,6
Konsument, stabil 5,5
Övrigt 6,6
Totalt är 96,9% av portföljens innehav analyserat.

Style Box

Detaljerad vy Style Box™ [?]
Stora mix 31,9%
Stora tillväxt 22,5%
Stora värde 15,0%
Medelstora mix 12,4%
Medelstora värde 6,2%
Medelstora tillväxt 6,0%
Små tillväxt 3,1%
Små mix 2,4%
Små värde 0,5%
Nedbrytningen baseras endast på aktierna i portföljen.

10 största innehaven

Överlapp 10 största innehaven
Namn Bransch (aktier) Löptid (räntor) Land %
Microsoft Corp
- 2,3
Apple Inc
- 1,6
Volvo AB Class B
- 1,1
Investor AB Class B
- 0,9
Assa Abloy AB Class B
- 0,9
AIA Group Ltd
- 0,9
AstraZeneca PLC
- 0,9
Nordea Bank Abp
- 0,9
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
- 0,8
Amazon.com Inc
- 0,8
Totalt antal innehav: 146

Kursutveckling (SEK)

Portfölj
-

Regionfördelning

Detaljerad vy Geografisk fördelning
Namn Innehav %
Nordamerika 40,0
Sverige 23,7
Västeuropa exkl Sverige 19,3
Asien exkl Japan 11,6
Övrigt 5,4
Totalt är 97,4% av portföljens innehav analyserat.

Risk/Avkastning (5 år)

Risk/Avkastning
Std. Avk.
Portfölj
15,4% 64,5%
Länsförsäkringar Global Vision..
15,9% 62,3%
Länsförsäkringar Sverige Visio..
18,1% 67,8%
Wellington Global Research *
15,8% 58,7%
Impax Global Equity Opportunit.. *
15,8% 95,4%
Länsförsäkringar Småbolag Sver..
22,9% 108,3%
Länsförsäkringar Tillväxtmarkn..
16,5% 2,9%
Robeco BP Global Premium
17,6% 59,8%
Wellington Global Quality Grow.. *
15,0% 63,8%
*  Fonden kompletteras med kategoriindex för del av perioden.
Sparande i fonder innebär alltid en risk. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Läs mer om risk i fonder. Informationen baseras på uppgifter från Morningstar. Länsförsäkringar reserverar sig för eventuella fel i informationen. Varken Morningstar eller Länsförsäkringar ansvarar för skada, vare sig direkt eller indirekt på grund av eventuella brister eller fel i informationen. Användare får inte förlita sig på informationen utan att ha gjort vederbörliga kontroller. Vid omräkning av fondkurserna till svensk valuta används olika valutakurser av olika aktörer vilket innebär att marginella avvikelser kan förekomma vid en jämförelse. Vid jämförelser och portföljanalyser av fonder är det möjligt att välja och analysera fonder från olika utbud vilket kan medföra att du inte kan genomföra köp eller fondbyte av alla fonder som inkluderats.