Portföljanalys: Aktiv Potential

Portföljanalys

- Geografisk fördelning
Nordamerika
39,5
Sverige
22,8
Västeuropa exkl Sverige
20,9
Asien exkl Japan
11,6
Japan
3,7
Latinamerika
0,7
Afrika och Mellanöstern
0,6
Australien och Nya Zeeland
0,2
Östeuropa
0,0
Totalt är 97,1% av portföljens innehav analyserat.
Innehav
Vikt %
Länsförsäkringar Global Vision B - 1,9 0,4 6,7 - 70,5 1,2 19,3 - 20,0
Länsförsäkringar Sverige Vision B - - - - - - 87,7 12,3 - 13,8
Wellington Global Research * 0,1 4,6 0,7 5,6 0,6 62,4 0,5 25,6 - 14,9
Impax Global Equity Opportunities B * - 6,5 - 7,2 - 46,0 - 40,2 - 9,8
Länsförsäkringar Småbolag Sverige Vision B - - - - - - 100,0 0,0 - 9,4
Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Aktiv B 5,6 85,8 - - 6,0 0,0 - 2,5 0,1 9,8
Robeco BP Global Premium - 3,2 - 7,5 - 39,4 1,6 48,3 0,0 9,8
Wellington Global Quality Growth * - 8,8 - - - 69,1 1,2 20,9 - 9,7
% analyserat 0,6 11,6 0,2 3,7 0,7 39,5 22,8 20,9 0,0 97,1
Sparande i fonder innebär alltid en risk. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Läs mer om risk i fonder. Informationen baseras på uppgifter från Morningstar. Länsförsäkringar reserverar sig för eventuella fel i informationen. Varken Morningstar eller Länsförsäkringar ansvarar för skada, vare sig direkt eller indirekt på grund av eventuella brister eller fel i informationen. Användare får inte förlita sig på informationen utan att ha gjort vederbörliga kontroller. Vid omräkning av fondkurserna till svensk valuta används olika valutakurser av olika aktörer vilket innebär att marginella avvikelser kan förekomma vid en jämförelse. Vid jämförelser och portföljanalyser av fonder är det möjligt att välja och analysera fonder från olika utbud vilket kan medföra att du inte kan genomföra köp eller fondbyte av alla fonder som inkluderats.