Fondutbud & kurser

Fondfakta

Länsförsäkringar Sverige Vision B

Placeringsinriktning


Fonden är en aktivt förvaltad fond med placeringar i stora och medelstora företag som är noterade i Sverige. Grundläggande bolagsanalys ligger till grund för portföljsammansättningen. Målsättningen är att uppnå en högre avkastning än den svenska aktiemarknaden.

Fonden är Svanenmärkt, vilket innebär att fonden uppfyller de krav och kriterier som Svanenmärkningen innebär. Mer information om svanen och kriterierna för svanenmärkta fonder finns på svanen.se/spararen.

För vem passar fonden


Fondspararen bör ha en relativt lång placeringshorisont eftersom stora kurssvängningar kan förekomma. Fonden passar som en del i en långsiktig placeringsportfölj.

Framtida strategi


Om du vill ha information om förvaltarens framtida strategi för fonden, klicka på Fondrapport nedan.

Ansvarsfulla investeringar


Fonden investerar efter principer för ansvarsfulla investeringar och följer fondbolagets ägarpolicy. Det innebär att det kontinuerligt kontrolleras om fonderna har investerat i bolag som bryter mot internationella konventioner. Läs mer om hållbara investeringar här.
[?]

Om fonden

Fondföretag Länsförsäkringar Fondförvaltning AB
Förvaltare Martin Persson, Erik Kjellgren ,
Länsförsäkringar Fondförvaltning
Ingår i PPM Nej
PPM fondnummer -
PPM-avgift -
Kategori Sverige
Start 2016-09-16
Basvaluta SEK
Senaste NAV kurs 2 414,07 SEK
Senast uppdaterad 2022-08-12
ISIN SE0008585475
Förvaltningsavgift [?] 1,20%
Resultatbaserad avgift 0,00%
Köpavgift [?] 0,00%
Säljavgift [?] 0,00%
Stopptid [?] kl 15.00 på bankdagen
Likviddag köp [?] normalt samma bankdag
Likviddag sälj [?] normalt bankdagen efter
Minsta engångsinsättning [?] 100 SEK
Minsta månadsinsättning [?] 100 SEK
Jämförelseindex OMXSBCAP
Morningstar rating

Utveckling (%)

1 dag 0,51
1 vecka 2,43
1 månad 5,90
3 månader 4,25
1 år -9,73
3 år 51,37
5 år 68,75
10 år 226,00
15 år 253,94
Sedan årsskiftet -11,72
Sedan start 97

Största innehaven

Namn Innehav %
Atlas Copco AB Class A 7,7
Volvo AB Class B 6,4
Investor AB Class B 5,8
Telefonaktiebolaget L M Ericsson Class B 4,8
Assa Abloy AB Class B 4,7
Skandinaviska Enskilda Banken AB Class A 4,4
AstraZeneca PLC 4,3
Sandvik AB 4,2
Essity AB Class B 3,8
Svenska Handelsbanken AB Class A 3,7

Kursutveckling (%)

Länsförsäkringar Sverige Vision B

Innehav per region

2022-07-31 Geografisk fördelning
Namn Innehav %
Sverige 92,4
Västeuropa exkl Sverige 7,0
Nordamerika 0,6
Totalt är 95,3% av portföljens innehav analyserat.

Innehav per land

2022-07-31 Geografisk fördelning
Namn Innehav %
Sverige 92,4
Övrigt 7,6
Totalt är 95,3% av portföljens innehav analyserat.

Nedbrytningen baseras endast på aktierna i portföljen.

Innehav per bransch

2022-07-31 Branschfördelning
Namn Innehav %
Industri 39,2
Finans 26,8
Teknik 8,9
Fastigheter 6,4
Sjukvård 5,9
Konsument, stabil 5,4
Konsument, cyklisk 4,9
Råvaror 1,5
Kommunikation 1,1
Totalt är 95,3% av portföljens innehav analyserat.
Sparande i fonder innebär alltid en risk. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Läs mer om risk i fonder. Informationen baseras på uppgifter från Morningstar. Länsförsäkringar reserverar sig för eventuella fel i informationen. Varken Morningstar eller Länsförsäkringar ansvarar för skada, vare sig direkt eller indirekt på grund av eventuella brister eller fel i informationen. Användare får inte förlita sig på informationen utan att ha gjort vederbörliga kontroller. Vid omräkning av fondkurserna till svensk valuta används olika valutakurser av olika aktörer vilket innebär att marginella avvikelser kan förekomma vid en jämförelse. Vid jämförelser och portföljanalyser av fonder är det möjligt att välja och analysera fonder från olika utbud vilket kan medföra att du inte kan genomföra köp eller fondbyte av alla fonder som inkluderats.