Fondutbud & kurser

Fondfakta

Länsförsäkringar Multistrategi

Placeringsinriktning


Fonden är en aktivt förvaltad multistrategifond som ska uppnå en god långsiktig avkastning till låg risk genom placeringar globalt i flera olika tillgångsslag, såsom aktier och företagsobligationer för att uppnå en god värdetillväxt över tid. Dessa kombineras med placering i flera tillgångar som kan gå bra vid marknadsoro, exempelvis statsobligationer, stabila valutor och försäkringsobligationer, vilket bidrar till att hålla nere fondens risk.

För vem passar fonden


Fonden passar för den som vill ha en medelrisk för sitt sparande. Placeringshorisont bör vara minst fem år eftersom investeringen kan variera i värde.

Framtida strategi


Om du vill ha information om förvaltarens framtida strategi för fonden, klicka på Fondrapport nedan.


[?]

Om fonden

Fondföretag Länsförsäkringar Fondförvaltning AB
Förvaltare Martin Axell,
Länsförsäkringar Fondförvaltning
Ingår i PPM Nej
PPM fondnummer -
PPM-avgift -
Kategori Hedgefond, multi-strategi, Övriga
Start 2016-09-15
Basvaluta SEK
Senaste NAV kurs 99,05 SEK
Senast uppdaterad 2021-11-30
ISIN SE0008962914
Förvaltningsavgift [?] 1,00%
Resultatbaserad avgift 0,00%
Köpavgift [?] 0,00%
Säljavgift [?] 0,00%
Stopptid [?] kl 15.00 på bankdagen
Likviddag köp [?] normalt samma bankdag
Likviddag sälj [?] normalt tre bankdagar efter
Minsta engångsinsättning [?] 100 SEK
Minsta månadsinsättning [?] 100 SEK
Jämförelseindex Not Benchmarked
Morningstar rating

Utveckling (%)

1 dag -0,18
1 vecka -0,27
1 månad 0,49
3 månader -1,66
1 år 3,28
3 år 2,21
5 år -1,50
10 år -
15 år -
Sedan årsskiftet 2,86
Sedan start -1

Största innehaven

Namn Innehav %
Schroder Invmt Fd FlexCatBd A Acc USD 14,9
Sweden (Kingdom Of) 0% 8,2
BGF Emerging Markets Lcl Ccy Bd A2 7,9
iShares Physical Gold ETC 5,1
Neuberger Berman EM DbtHrdCcy SEK A C 5,0
Invesco European Snr Ln ESG G EUR Acc 3,5
Danske Hypotek 1% 2,7
Invesco US Senior Loan ESG G 2,0
Nippon Telegraph & Telephone Corp 0,5
Invesco European Senior Loan G EUR Acc 0,5

Kursutveckling (%)

Länsförsäkringar Multistrategi

Innehav per region

2021-10-31 Geografisk fördelning
Namn Innehav %
Nordamerika 40,6
Västeuropa exkl Sverige 37,7
Japan 17,9
Asien exkl Japan 1,9
Australien och Nya Zeeland 1,3
Sverige 0,6
Totalt är 36,2% av portföljens innehav analyserat.

Innehav per land

2021-10-31 Geografisk fördelning
Namn Innehav %
Usa 36,2
Japan 17,9
Schweiz 8,4
Storbritannien 7,9
Frankrike 5,3
Övrigt 24,3
Totalt är 36,2% av portföljens innehav analyserat.

Nedbrytningen baseras endast på aktierna i portföljen.

Innehav per bransch

2021-10-31 Branschfördelning
Namn Innehav %
Sjukvård 19,7
Konsument, stabil 14,9
Teknik 12,3
Finans 10,9
Kommunikation 10,6
Industri 10,6
Konsument, cyklisk 7,5
Allmännyttigt 6,7
Råvaror 4,1
Fastigheter 2,8
Totalt är 36,2% av portföljens innehav analyserat.
Sparande i fonder innebär alltid en risk. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Läs mer om risk i fonder. Informationen baseras på uppgifter från Morningstar. Länsförsäkringar reserverar sig för eventuella fel i informationen. Varken Morningstar eller Länsförsäkringar ansvarar för skada, vare sig direkt eller indirekt på grund av eventuella brister eller fel i informationen. Användare får inte förlita sig på informationen utan att ha gjort vederbörliga kontroller. Vid omräkning av fondkurserna till svensk valuta används olika valutakurser av olika aktörer vilket innebär att marginella avvikelser kan förekomma vid en jämförelse. Vid jämförelser och portföljanalyser av fonder är det möjligt att välja och analysera fonder från olika utbud vilket kan medföra att du inte kan genomföra köp eller fondbyte av alla fonder som inkluderats.