Fondutbud & kurser

Fondfakta

Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Aktiv B

Placeringsinriktning


Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond som har som inriktning att placera i företag i tillväxtländer. Fonden har en strategi som syftar till ha hitta de mest attraktiva bolagen inom alla sektorer oavsett om de är värdeaktier eller tillväxtaktier, vilket innebär att portföljen blir väldiversifierad samt balanserad.

För vem passar fonden


Fondspararen bör ha en relativt lång placeringshorisont eftersom stora kurssvängningar kan förekomma. Fonden passar som en del i en långsiktig placeringsportfölj och för regelbundet sparande eller för dig som vill ha viss del av ditt sparande i en placering med hög risk.

Framtida strategi


Om du vill ha information om förvaltarens framtida strategi för fonden, klicka på Fondrapport nedan.Ansvarsfulla investeringar


Fonden investerar efter principer för ansvarsfulla investeringar och följer fondbolagets ägarpolicy. Det innebär att det kontinuerligt kontrolleras om fonderna har investerat i bolag som bryter mot internationella konventioner. Läs mer om hållbara investeringar här.
[?]

Om fonden

Fondföretag Länsförsäkringar Fondförvaltning AB
Förvaltare Jonathan White, Wellington Management International Ltd på uppdrag av Länsförsäkringar,
Wellington Management
Ingår i PPM Nej
PPM fondnummer -
PPM-avgift -
Kategori Tillväxtmarknader
Start 2016-09-16
Basvaluta SEK
Senaste NAV kurs 440,61 SEK
Senast uppdaterad 2021-11-30
ISIN SE0008585483
Förvaltningsavgift [?] 1,40%
Resultatbaserad avgift 0,00%
Köpavgift [?] 0,00%
Säljavgift [?] 0,00%
Stopptid [?] kl 15.00 bankdagen innan
Likviddag köp [?] normalt samma bankdag
Likviddag sälj [?] normalt bankdagen efter
Minsta engångsinsättning [?] 100 SEK
Minsta månadsinsättning [?] 100 SEK
Jämförelseindex MSCI EM NR USD
Morningstar rating

Utveckling (%)

1 dag -1,46
1 vecka -3,26
1 månad 1,03
3 månader 0,19
1 år 8,47
3 år 28,72
5 år 52,78
10 år 99,98
15 år 74,97
Sedan årsskiftet 5,20
Sedan start 61

Största innehaven

Namn Innehav %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 7,8
Tencent Holdings Ltd 5,4
Alibaba Group Holding Ltd ADR 3,1
Samsung Electronics Co Ltd 3,1
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A 2,4
Sberbank of Russia PJSC 2,2
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 2,0
Bharti Airtel Ltd 1,7
LG Chem Ltd 1,7
Yandex NV Shs Class-A- 1,6

Kursutveckling (%)

Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Aktiv B

Innehav per region

2021-10-31 Geografisk fördelning
Namn Innehav %
Asien exkl Japan 82,5
Östeuropa 5,8
Latinamerika 4,4
Afrika och Mellanöstern 4,3
Västeuropa exkl Sverige 2,3
Japan 0,6
Australien och Nya Zeeland 0,1
Nordamerika 0,0
Totalt är 98,4% av portföljens innehav analyserat.

Innehav per land

2021-10-31 Geografisk fördelning
Namn Innehav %
Kina 42,2
Taiwan 13,5
Sydkorea 10,6
Indien 8,7
Övrigt 25,0
Totalt är 98,4% av portföljens innehav analyserat.

Nedbrytningen baseras endast på aktierna i portföljen.

Innehav per bransch

2021-10-31 Branschfördelning
Namn Innehav %
Finans 22,5
Teknik 20,2
Konsument, cyklisk 16,5
Kommunikation 13,2
Råvaror 7,3
Sjukvård 6,0
Konsument, stabil 4,8
Industri 4,0
Fastigheter 2,9
Allmännyttigt 2,6
Energi 0,1
Totalt är 98,4% av portföljens innehav analyserat.
Sparande i fonder innebär alltid en risk. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Läs mer om risk i fonder. Informationen baseras på uppgifter från Morningstar. Länsförsäkringar reserverar sig för eventuella fel i informationen. Varken Morningstar eller Länsförsäkringar ansvarar för skada, vare sig direkt eller indirekt på grund av eventuella brister eller fel i informationen. Användare får inte förlita sig på informationen utan att ha gjort vederbörliga kontroller. Vid omräkning av fondkurserna till svensk valuta används olika valutakurser av olika aktörer vilket innebär att marginella avvikelser kan förekomma vid en jämförelse. Vid jämförelser och portföljanalyser av fonder är det möjligt att välja och analysera fonder från olika utbud vilket kan medföra att du inte kan genomföra köp eller fondbyte av alla fonder som inkluderats.