Fondutbud & kurser

Fondfakta

Länsförsäkringar Global Vision B

Placeringsinriktning


Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond som placerar i företag i olika branscher på de globala aktiemarknaderna. Urvalet av aktier i fonden baseras på en kombination av finansiell analys och hållbarhetsanalys som analyserar hur bolagen hanterar risker och möjligheter när det gäller miljö, sociala frågor samt affärsetik.

För vem passar fonden


Fondspararen bör ha en relativt lång placeringshorisont eftersom stora kurssvängningar kan förekomma och fonden bör ses som en del i en långsiktig placeringsportfölj. Fonden passar den som vill investera sitt sparande på ett hållbart sätt. Fonden har en A och en B-andelsklass. Andelsklass B är endast tillgänglig för försäljning via Länsförsäkringar och har en lägre förvaltningsavgift.

Framtida strategi


Om du vill ha information om förvaltarens framtida strategi för fonden, klicka på Fondrapport nedan.

Ansvarsfulla investeringar


Fonden investerar efter principer för ansvarsfulla investeringar och följer fondbolagets ägarpolicy. Det innebär bland annat att det kontinuerligt kontrolleras om fonderna har investerat i bolag som bryter mot internationella konventioner. Läs mer om hållbara investeringar här.
[?]

Om fonden

Fondföretag Länsförsäkringar Fondförvaltning AB
Förvaltare Geir Lode,
Hermes Investment Management Ltd
Ingår i PPM Nej
PPM fondnummer -
PPM-avgift -
Kategori Global, mix bolag
Start 2016-09-16
Basvaluta SEK
Senaste NAV kurs 79,13 SEK
Senast uppdaterad 2023-12-04
ISIN SE0008585467
Förvaltningsavgift [?] 1,20%
Resultatbaserad avgift 0,00%
Köpavgift [?] 0,00%
Säljavgift [?] 0,00%
Stopptid [?] kl 15.00 på bankdagen
Likviddag köp [?] normalt samma bankdag
Likviddag sälj [?] normalt bankdagen efter
Minsta engångsinsättning [?] 100 SEK
Minsta månadsinsättning [?] 100 SEK
Jämförelseindex Morningstar DM TME UCITS Sel Index
Morningstar rating

Utveckling (%)

1 dag -0,41
1 vecka 0,43
1 månad 0,92
3 månader -2,50
1 år 13,25
3 år 41,70
5 år 76,55
10 år 204,46
15 år 374,89
Sedan årsskiftet 19,17
Sedan start 133

Största innehaven

Namn Innehav %
Microsoft Corp 7,8
Amazon.com Inc 4,5
NVIDIA Corp 3,5
Novo Nordisk A/S Class B 3,2
Costco Wholesale Corp 2,6
ASML Holding NV 2,6
Bank of America Corp 2,5
Toyota Motor Corp 2,4
Trane Technologies PLC Class A 2,2
Visa Inc Class A 2,1

Kursutveckling (%)

Länsförsäkringar Global Vision B

Innehav per region

2023-10-31 Geografisk fördelning
Namn Innehav %
Nordamerika 68,7
Västeuropa exkl Sverige 19,7
Japan 8,0
Australien och Nya Zeeland 2,1
Sverige 1,0
Asien exkl Japan 0,5
Totalt är 99,8% av portföljens innehav analyserat.

Innehav per land

2023-10-31 Geografisk fördelning
Namn Innehav %
Usa 68,7
Japan 8,0
Övrigt 23,3
Totalt är 99,8% av portföljens innehav analyserat.

Nedbrytningen baseras endast på aktierna i portföljen.

Innehav per bransch

2023-10-31 Branschfördelning
Namn Innehav %
Teknik 22,5
Industri 13,9
Konsument, cyklisk 13,6
Sjukvård 13,3
Finans 13,0
Råvaror 7,3
Fastigheter 5,2
Konsument, stabil 4,7
Kommunikation 4,0
Allmännyttigt 2,4
Totalt är 99,8% av portföljens innehav analyserat.
Sparande i fonder innebär alltid en risk. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Läs mer om risk i fonder. Informationen baseras på uppgifter från Morningstar. Länsförsäkringar reserverar sig för eventuella fel i informationen. Varken Morningstar eller Länsförsäkringar ansvarar för skada, vare sig direkt eller indirekt på grund av eventuella brister eller fel i informationen. Användare får inte förlita sig på informationen utan att ha gjort vederbörliga kontroller. Vid omräkning av fondkurserna till svensk valuta används olika valutakurser av olika aktörer vilket innebär att marginella avvikelser kan förekomma vid en jämförelse. Vid jämförelser och portföljanalyser av fonder är det möjligt att välja och analysera fonder från olika utbud vilket kan medföra att du inte kan genomföra köp eller fondbyte av alla fonder som inkluderats.