Fondutbud & kurser

Fondfakta

Länsförsäkringar Global Vision B

Placeringsinriktning


Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond som placerar i företag i olika branscher på de globala aktiemarknaderna. Urvalet av aktier i fonden baseras på en kombination av finansiell analys och hållbarhetsanalys som analyserar hur bolagen hanterar risker och möjligheter när det gäller miljö, sociala frågor samt affärsetik.

För vem passar fonden


Fondspararen bör ha en relativt lång placeringshorisont eftersom stora kurssvängningar kan förekomma och fonden bör ses som en del i en långsiktig placeringsportfölj. Fonden passar den som vill investera sitt sparande på ett hållbart sätt.

Framtida strategi


Om du vill ha information om förvaltarens framtida strategi för fonden, klicka på Fondrapport nedan.

Ansvarsfulla investeringar


Fonden investerar efter principer för ansvarsfulla investeringar och följer fondbolagets ägarpolicy. Det innebär bland annat att det kontinuerligt kontrolleras om fonderna har investerat i bolag som bryter mot internationella konventioner. Läs mer om hållbara investeringar här.
[?]

Om fonden

Fondföretag Länsförsäkringar Fondförvaltning AB
Förvaltare Geir Lode,
Hermes Investment Management Ltd
Ingår i PPM Nej
PPM fondnummer -
PPM-avgift -
Kategori Global, mix bolag
Start 2016-09-16
Basvaluta SEK
Senaste NAV kurs 73,02 SEK
Senast uppdaterad 2021-11-30
ISIN SE0008585467
Förvaltningsavgift [?] 1,20%
Resultatbaserad avgift 0,00%
Köpavgift [?] 0,00%
Säljavgift [?] 0,00%
Stopptid [?] kl 15.00 på bankdagen
Likviddag köp [?] normalt samma bankdag
Likviddag sälj [?] normalt bankdagen efter
Minsta engångsinsättning [?] 100 SEK
Minsta månadsinsättning [?] 100 SEK
Jämförelseindex MSCI World NR USD
Morningstar rating

Utveckling (%)

1 dag -0,77
1 vecka -1,16
1 månad 5,84
3 månader 4,62
1 år 31,47
3 år 62,35
5 år 94,53
10 år 268,60
15 år 218,75
Sedan årsskiftet 30,19
Sedan start 115

Största innehaven

Namn Innehav %
Microsoft Corp 5,0
Apple Inc 4,7
Alphabet Inc Class A 3,8
Amazon.com Inc 3,3
Thermo Fisher Scientific Inc 2,5
NVIDIA Corp 2,1
ASML Holding NV 2,1
Accenture PLC Class A 2,1
Trane Technologies PLC Class A 1,9
The Walt Disney Co 1,9

Kursutveckling (%)

Länsförsäkringar Global Vision B

Innehav per region

2021-10-31 Geografisk fördelning
Namn Innehav %
Nordamerika 69,9
Västeuropa exkl Sverige 16,5
Japan 7,5
Asien exkl Japan 2,7
Sverige 1,8
Östeuropa 1,0
Australien och Nya Zeeland 0,5
Totalt är 99,9% av portföljens innehav analyserat.

Innehav per land

2021-10-31 Geografisk fördelning
Namn Innehav %
Usa 67,7
Japan 7,5
Övrigt 24,8
Totalt är 99,9% av portföljens innehav analyserat.

Nedbrytningen baseras endast på aktierna i portföljen.

Innehav per bransch

2021-10-31 Branschfördelning
Namn Innehav %
Teknik 26,2
Finans 18,6
Sjukvård 13,5
Industri 12,5
Konsument, cyklisk 10,2
Kommunikation 7,6
Konsument, stabil 4,7
Råvaror 2,5
Fastigheter 2,4
Allmännyttigt 1,8
Totalt är 99,9% av portföljens innehav analyserat.
Sparande i fonder innebär alltid en risk. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Läs mer om risk i fonder. Informationen baseras på uppgifter från Morningstar. Länsförsäkringar reserverar sig för eventuella fel i informationen. Varken Morningstar eller Länsförsäkringar ansvarar för skada, vare sig direkt eller indirekt på grund av eventuella brister eller fel i informationen. Användare får inte förlita sig på informationen utan att ha gjort vederbörliga kontroller. Vid omräkning av fondkurserna till svensk valuta används olika valutakurser av olika aktörer vilket innebär att marginella avvikelser kan förekomma vid en jämförelse. Vid jämförelser och portföljanalyser av fonder är det möjligt att välja och analysera fonder från olika utbud vilket kan medföra att du inte kan genomföra köp eller fondbyte av alla fonder som inkluderats.